Chiromancie

0

Tento systém věštění je založen na analýze linek, bříšek struktury, tvaru a barvy lidské ruky. Toto umění pochází z Indie a z Číny a je více než 2000 let staré. Bylo však také provozováno ve starém Řecku. Užíval ho Plato a odkazoval na ně Aristoteles a (patrně) také Židé. V knize Jób XXXVII,7 se píše: "Na ruku každého člověka klade svoji pečeť, aby všichni lidé, které učinil, nabyli poznání."

Ve středověké Evropě byla chiromancie pokládána za magické umění spojené s astrologií a do počátku osmnáctého století byla součástí vyučovacích osnov univerzity v Lipsku. O století později si mladý Napoleon nechal číst z dlaně od Marie Ann le Normandové, která mu před svědky předpověděla, že se ožení s Josefínou a stane se "nejvýznačnějším ze všech Francouzů"

Na počátku dvacátého století hrabě Louis Hamon, alias Cheiro, předpověděl anglickému králi Eduardu VII "Vy, sire nezemřete, dokud nedosáhnete šedesáti devíti let věku... ale váš jmenovec se pro lásku vzdá trůnu." Eduard VII. zemřel ve věku 69 let v roce 1910. V roce 1936 se Eduard VIII. vzdal trůnu, aby se mohl oženit s paní Simpsonovou. Cheiro také předpověděl lordu Kitchenerovi, že se utopí. Kirchener se sice naučil plavat, ale přesto se utopil v roce 1916, když byla jeho loď potopena německou minou na cestě do Ruska. Cheiro také předpověděl svou vlastní smrt. Když mu bylo sedmdesát let požádal svého nakladatele, aby mu rychle poslal korektury jeho nejnovější knihy, protože si myslí, že 8. října 1936 umře. Což se také stalo.

Na základě toho, že jedinečnost otisků prstů je uznána zákonem, mnozí pokládají chiromancii nikoliv za magické umění, ale za vědeckou analýzu povahy. Zcela jistě se některé význačné fyzické rysy obrážejí v dlani. Dokonce existuje studie, která našla "asi třicet různých vrozených vad... jež se projevovaly určitou zvláštností v dlani, některé z nich dokonce ještě předtím, než nemoc propukla". Lyall Watson poukázal na fakt že v dlani je soustředěn velký počet nervových zakončení. A protože rýhy v kůži se tvoří do dvacátého týdne vývoje zárodku, to znamená ve stejné době jako mozek, nervový systém a smyslové orgány, "není vůbec nelogické předpokládat, že mnoho vnitřních záležitostí se projeví i navenek na kůži". Ještě k tomu dodává, že existuje úzká spojitost mezi mnoha kožními chorobami a duševním stavem.

Přesto neobyčejné výkony chiromantů Cheiroa, Američanky Nellie Meierové napovídají, že ačkoliv jsou využívány i logické metody, šikovný chiromant (stejně jako šikovný astrolog nebo vykladač tarotu) zapojuje hlavně věšteckou intuici, která se dá těžko logicky vysvětlit. I když "ostrůvky" v čáře života mohou znamenat nemoc a přerušení této linie smrt, je ztěží pochopitelné, jak mohl Cheiro předpovědět přesné datum své vlastní smrti. Jazyk chiromancie je vskutku astrologický.

Každý prst je "ovládán" jednou planetou (ukazováček - Jupiter, prostředníček - Saturn, prsteníček - Slunce, malíček - Merkur). Polštářky u kořene jednotlivých prstů se nazývají pahorky příslušné planety pahorek Merkuru, Slunce, Saturna a Jupitera. Pahorek u palce je pahorek Venušin a pahorek Měsíce tvoří vrcholek celé ruky. Pahorky Marsu, pozitivní a negativní leží každý na jedné straně ruky. Různé tvary rukou se označují typově jako "země" (plochá, málo čar), "vzduch" (dlouhé prsty, jemné čáry), "oheň" (krátké prsty, mnoho čar) "voda" (úzká malá ruka, jemné čáry). A co se týká čar, jejich názvy hovoří samy za sebe: srdce, hlava, osud, život, intuice, zdraví, sňatek, Mars apod. Interpretační systémy chiromancie se vyvíjely po dvě tisíciletí v různých zemích a jsou tak složité jako lidské povahy a činnosti samy. Na toto téma existuje mnoho příruček.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře