Zajímavosti o paměti

0

Mozek má asi miliardu neuronů a každý neuron tvoří 1000 propojení s jinými neurony, v počítačové řeči by to odpovídalo 2,5 petabajtům paměťového média.

Paměť se dělí na krátkodobou a dlouhodobou, ke krátkodobé je rychlejší přístup. Stejně jako v PC RAM a ROM.

Krátkodobá paměť má nižší kapacitu, než ta dlouhodobá.

Dlouhodobá paměť má prakticky neomezenou kapacitu i dobu uložení.

Učení nových věcí vytváří nová spojení mezi neurony.

Google efekt je jev popisující lenost mozku si zapamatovat důležité věci, které si lehce můžete kdykoliv najít na Googlu.

Paměť

Mozek si pamatuje i věci, které se nestaly.

Vzpomínky se začínají vytvářet již ve 4 měsíci těhotenství.

V mozku neexistuje místo pro paměť, je rozptýlená v mnoha oblastech.

Emocionální intenzita udává vzpomínkám prioritu.

Spánek je klíčová ingredience pro udržování paměti. Spánek je defragmentace mozku.

Akvarijní rybičky mají paměť 3 vteřiny.

Slon si může pamatovat až 20 let. Odtud pochází rčení: "Máš paměť jako slon."

Podle některých výzkumů mají delfíni delší paměť než sloni.

Stres, nedostatek spánku, nízká sebedůvěra, únava, časová tíseň i nepohoda a sociální izolace jsou nepřátelé paměti.

Jste-li smutní, máte sklon pamatovat si pouze smutné věci.

Zapomínání je obranný mechanismus.

Pro zapamatování informace je nutné ji použít, byť jen mentálně.

Lidé mají tendence třídit zapamatované informace do kategorií.

Paměť je jako sval, můžete ho cvičit.

Paměť s vámi může pomocí zapomínání manipulovat.

Nápoj zapomnění neexistuje, ale po požití většího množství alkoholu si nebudete pamatovat co se ten den dělo. Při pravidelném užívání se vaše paměť značně zhorší.

Paměť je nestabilní.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře