Zajímavosti o Německu

0
Německo

Německo je se svými 82 miliony obyvatel nejlidnatější stát EU.

Slovo hamburger vychází z názvu města Hamburg.

Němci jsou třetí největší konzumenti piva na světě (Češi: 163 litrů; Irové: 131 litrů) s průměrem 115 litrů na osobu a rok.

V Německu můžete nalézt 1300 pivovarů vytvářející na 5000 druhů piva.

15 milionů lidí v Německu nemá německé kořeny, stav z roku 2015, před masivním přísunem imigrantů.

Čtvrtina amerických občanů má částečně německé předky.

V klasické hudbě Německo s přehledem dominuje všem ostatním zemím. (Významní skladatelé z Německa jsou Bach, Händel, Beethoven, Schumann, Mendelssohn, Brahms, Wagner a R. Strausse.)

Ve filozofii se Německo také může pyšnit jedněmi z největších filozofů jako jsou Kant, Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, Heidegger..

Český název Německa je odvozen od slova "němý", pravděpodobně pro neschopnost domluvy mezi našimi národy.

Německý politik Adolf Hitler byl vlastně Rakušan.

Německo sdílí své hranice s devíti dalšími zeměmi. Žádný jiný stát v Evropě nemá tolik sousedů.

Německo byla první země na světě, která přijala letní čas. Došlo k tomu roku 1916, uprostřed první světové války a hlavní důvod byl úspora energie.

Německo je přední bojovník za ekologii a i samotné slovo "ekologie" bylo vytvořeno německým biologem Ernstem Haeckelem již v roce 1866.

Podle německého zákona není útěk z vězení postižitelný zákonem, protože svoboda je základní lidský instinkt a vězni mají právo uniknout z vězení. Útěky však bývají málokdy nepotrestané, protože beztrestnost se nevztahuje na škody na majetku či zdraví jiných osob.

V Německu je taktéž postaveno mimo zákon, když vám dojdou pohonné hmoty na dálnici. Je povinností každého řidiče si před vjezdem na dálnici zajistit dostatek pohonných hmot. Řidiči může být uložena pokuta a také pozastavena licence k řízení motorových vozidel až na šest měsíců.

Oblíbený nápoj FANTA vznikl v Německu za druhé světové války, jako odezva na obchodní embargo USA, když jim bylo zabráněno v dovozu Coca-Coly.

V historii Německa se hlavní město měnilo sedmkrát.

Berlín je 9x větší než Paříž.

Vysokoškolské vzdělání je v Německu zdarma i pro mezinárodní studenty. Poplatek byl zrušen v roce 2014 jako sociálně nespravedlivý.

Německo bylo původně shluk malých království, vévodství a knížectví, které bylo roku 1871 sjednoceno do jedné říše, Německé říše (Deutsches Reich).

Nejbohatší rodina v Německu má kořeny u manželky Josepha Goebbelse.

Popírání holokaustu je trestný čin v 17 zemích světa, včetně Německa.

První časopis světa spatřil světlo světa roku 1663 právě v Německu.

Po první světové válce měla v Německu jen jedna žena ze tří svého manžela.

V Německu je stále každý rok zlikvidováno 5000 bomb z druhé světové války, což je v průměru 14 bomb denně.

Německo je také známé jako "země básníků a myslitelů", velká většina nejslavnějších básníků, filozofů i skladatelů pocházela z Německa.

Německo se může pochlubit největší ZOO na světě.

Německo má největší ekonomiku v EU a čtvrtou největší na světě.

Nejstarší spořitelna na světě byla založena v roce 1786 v Oldenburgu (Dolní Sasko).

Katedrála v německém Ulmu je nejvyšší kostel na světě (161,53 metrů).

Německo je druhým největším producentem automobilů na světě (po Japonsku).

Německo patří mezi kulturně nejbohatší země světa. Na území Německa se nachází na 6300 muzeí, přes 800 divadel, téměř 9000 knihoven a 130 profesionálních orchestrů. Spousta galérií a výstav. V tomto srovnání nemá Německo konkurenci.

Německo vydává v přepočtu na počet obyvatel nejvíce knižních titulů, až 100.000 nových knížek ročně. Gutenberg byl také Němec, takže žádné překvapení.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře