Palindromy - věty, které znějí i pozpátku stejně

A do vlaku kukal Voda. A kosí…

0 Komentářů

Oxymóron - navzájem se vylučující slova

Oxymóron neboli protimluva, protiřečení pochází z řeckého oxys (ostrý) + moros (tupý) a označuje v…

0 Komentářů

Mánie - seznam Mánií; slova končící na -mánie

Skupina slov obsahující koncovku -mánie značí chorobnou touhu či posedlost čímkoliv. Mánie A …

0 Komentářů

Neuchycené novotvary ČJ - nosočistoplena

Barokní jazykovědci (Nejčastěji v době národního obrození, ale občas i mnohem dříve), kteří chtěli pozvednout…

0 Komentářů

Jazykolamy - pštros s pštrosicí a pštrosáčaty šli do pštros...

Čistý s Čistou čistili činčilový čepec. Chrt pln skvrn…

0 Komentářů

Idiomy - ustálené fráze

Ustálené víceslovné výrazy či frazémy, jehož významy nelze odvodit z běžných významů slov. Většinou charakteristické…

0 Komentářů

Hádanky

Odpověď zobrazíte kliknutím na hádanku! Ale nejdříve ji vyřešte a nepodvádějte. :P …

0 Komentářů

Generátor převráceného textu pro Facebook

Převrácený text pro Facebook …

0 Komentářů

Fóbie

Fóbie - A ablutofobie – strach z prádla nebo…

0 Komentářů

Filové - slova končící na -fil(-ie)

Skupina slov obsahující koncovku -fil(ie) značí milovníky či milující něco. Slovní kořen pochází…

0 Komentářů