Oxymóron neboli protimluva, protiřečení pochází z řeckého oxys (ostrý) + moros (tupý) a označuje v lingvistice spojení slov, která si navzájem protiřečí. Např. ohlušující ticho, to je pěkně ošklivý.


Příklady Oxymóronů

astronomicky malý
bezmasé maso
bezpečné zbraně
celá polovina
čerstvé sušené ovoce
čistá špína
ďábelský anděl
dospělé děti
etické daně
hlasité ticho
hlasitý šepot
hluchý posluchač
intenzivní apatie
klidná bouře
krutá laskavost
lhostejně pozorný
moudrý blázen
napůl mrtvý
násilná dohoda
nebezpečně bezpečný
negativní zisk
nenápadná výstřednost
neuvěřitelně skutečný
nulový schodek
obranný úder
očekávané překvapení
ohlušující ticho
organizovaná anarchie
organizovaný chaos
pěkně ošklivý
polonahý
poloprázdný
pozitivně negativní
progresivně konzervativní
promyšleně spontánní
přátelský nepřítel
přesný odhad
radostné potíže
relativní pravda
sám v davu
sázka na jistotu
slabý sval
smutný klaun
smutný úsměv
smutně zábavný
současná historie
strašně pěkný
strašně příjemný
systematický chaos
tichý výkřik
úmyslná nedbalost
veřejné tajemství
výmluvné ticho
zbožný ateista
živý mrtvý


Oxymórony v básních a povídkách

Já u pramene jsem a žízní hynu…“ (François Villon z překladu Otokara Fischera)

Mrtvé milenky cit, zbortěné harfy tón.“ (Karel Hynek Mácha: Máj)

Přivedla žebráka na mizinu“ (název povídky z knihy Povídky Malostranské od Jana Nerudy)

Ty lásko svárlivá! laskavé záští! ó vše z ničehož prvorozené!“ – (William Shakespeare: Romeo a Julie podle překladu Josefa Čejky)

wikipedia.org [CZ], oxymoronlist.com [EN]

Komentáře Oxymóron - navzájem se vylučující slova