Fakta a zajímavosti Národního divadla

Myšlenka Národního divadla byla zasazena na podzim 1844 při poradách vlastenců.

Základní kámen Národního divadla byl položen 16. května 1868.

František Josef I. daroval na stavbu divadla osobní příspěvek 5 tisíc zlatých. Po vyhoření dalších 13 tisíc.

Národní divadlo je příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR.

První hra uvedená v Národním divadle byla premiéra opery Libuše Bedřicha Smetany. (zdroj: Wikipedia/Libuše)

Požár národního divadla 12.srpna 1881 byl způsoben instalací hromosvodu, který měl požáru zabránit. Chytli špatně uhašené uhlíky klempířů.

Na Národní divadlo se vybíraly peníze 30 let a po požáru se stejná částka vybrala za 6 týdnů.

Nad jevištěm Národního divadla visí lustr vážící 2 tuny.

Národní divadlo má 3 opony: železnou (pro případ požádu), slavnostní s malbami Vojtěcha Hynaise oslavující obětavost českého národa při stavbě a třetí, červenou oponu pro běžné používání.

Oficiální web: www.narodni-divadlo.cz
Komentáře: Fakta a zajímavosti Národního divadla