Samádhi (Buddhismus)

Sánskrtský termín znamenající "nasměrovat k" a označující naprosté ponoření se do meditace a soustředění se na konečnou jednotu věcí: samádhi je osmý a konečný stupeň jógy. Je to nejvyšší forma zaujetí sebou samým, přináší s sebou abstrakci vědomí od duševních i světských zájmů, celkovou kontrolu nad každou schopností a kompletní vědomou jednotu s božským zdrojem.
Komentáře: Samádhi (Buddhismus)