Glosolálie

0

Glosolálie je termín, který znamená "mluvit jazyky", zvláště neidentifikovanými jazyky, což praktikují nadšení příznivci pentekostalistů a jiných evangelizačních uskupení. Lingvistická analýza nahraných záznamů dokázala, že zvuky mají společné znaky s jazykovými typy, ale ne s jazyky samotnými. Ve své podstatě se glosolálie liší od xenolálie (používání skutečného jazyka, ale mluvčímu neznámého) a xenoglosie (totéž, ale pod vlivem hypnózy). Xenoglosie je obvykle přiřazována podvědomému naučení se příslušnému jazyku v minulosti. Bývají k tomu uváděny příklady z oblasti reinkarnace nebo posedlosti duchem. Jeden z těchto přesvědčivých příkladů popsal uznávaný výzkumník zabývající se reinkarnacemi ve Spojených státech dr. Ian Stevenson, ve svém díle Xenoglossy (Xenoglosie) (1974).

Paní Lydie Johnsonová, žena v domácnosti, manželka doktora Harolda Johnsona (jména jsou změněná), z Filadelfie, byla svým manželem v hypnóze vedena proti toku času. Trhala sebou, ječela a chytala se za hlavu. Stejný pokus byl proveden ještě dvakrát. Pokaždé se z transu probrala s bolestí hlavy, popisovala scénu, kdy staří lidé byli hnáni do vody, aby se utopili. Cítila, jak ji samotnou něco strhává směrem dolů, potom ji to udeřilo - proto ten jekot a nakonec bolest hlavy. Když ji jiný hypnotizér zavedl ještě o deset let dále do minulosti, začala mluvit hlubokým mužským hlasem jazykem, který neznala a který, jak se dodatečně prokázalo, byla švédština. Sama sebe nazývala Jensen Jacoby (vyslovovala Jensen Jakobi) a popisovala (švédskému lingvistovi, kterého kvůli tomu případu zavolali), že žije ve švédské vesnici 17. století. Jako dotyčný Jensen vykazovala osobnostní kvality a znalosti jednoduchého venkovana. Správně pojmenovala různé předměty vyhovující místně i časově zmíněné době, ale neznala moderní nářadí jako třeba kleště. Po určitém čase se začala stávat Jensenem, i když nebyla ve stavu hypnózy. Tehdy s ní hypnopedové přestali provádět experimenty, protože měli strach, že se Lydie stane permanentně posedlou cizím duchem (popsáno v Reincarnation: the Phoenix Fire Mystery z roku 1977).

Mohlo by se vám líbit

Komentáře