Základní PHP konstrukce

0
Každý script pracující s databází by měl začínat připojením k databázi.
// zdroj: http://cs.wikibooks.org/wiki/PHP_prakticky/P%C5%99ipojen%C3%AD_k_datab%C3%A1zi
//proměnné pro připojení a výběr databáze
$localhost = "mysql.webzdarma.cz";
$user = "wikipedia";
$password = "c3bk2pLtaQ5q";
$databaze = "wikipedia";
 
mysql_connect($localhost, $user, $password)
       or die("Nepodařilo se připojit k databázi");
//připojíme se k databázi; pokud se to nepodaří, vypíšeme text
mysql_select_db($databaze)
        or die("Nepodařilo se zvolit databázi");
!

Příkaz mysql_connect byl v roce 2012 označen jako nevhodný k používání, zastaralý (deprecated) a je pravděpodobné, že bude v budoucnosti zrušen. Zkuste rozšíření mysqli či PDO připojení (viz níže)

MySQLi Objektově Orientované

//http://www.w3schools.com/php/php_mysql_connect.asp
$servername = "localhost"; 
$username = "username"; 
$password = "password"; 

// Create connection 
$conn = new mysqli($servername, $username, $password); 

// Check connection 
if ($conn->connect_error) 
			{ 
			die("Connection failed: " . $conn- >connect_error); 
			} 
echo "Connected successfully";

MySQLi Procedurální

//http://www.w3schools.com/php/php_mysql_connect.asp
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";

// Create connection
$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password);

// Check connection
if (!$conn) {
  die("Connection failed: " . mysqli_connect_error());
}
echo "Connected successfully";

PDO

//http://www.w3schools.com/php/php_mysql_connect.asp
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";

try {
  $conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=myDB", $username, $password);
  // set the PDO error mode to exception
  $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
  echo "Connected successfully"; 
  }
catch(PDOException $e)
  {
  echo "Connection failed: " . $e->getMessage();
  }

Tipy a triky

Soubor s připojením nikdy nepojmenovávejte con.php, v linuxu na žádný problém nenarazíte, ale pokud to budete chtít editovat někdy v budoucnosti ve windows. Tak ten to bude považovat za interní chráněný soubor operačního systému.


©

http://cs.wikibooks.org/
w3schools.com

Mohlo by se vám líbit

Komentáře