Jean Paul

0

Život se podobá knize. Blázen v ní letmo listuje, moudrý při čtení přemýšlí, poněvadž ví, že ji může číst jen jednou.

Ženy hovoří upřímně a jednají zrádně.

Ženská žárlivost je vždycky trochu starší než ženská láska.

Vzpomínka je jediný ráj, ze kterého nemůžeme být vyhnáni.

Umění není chléb, nýbrž víno života.

Bázlivý člověk má strach před nebezpečím, je zbabělý v jeho průběhu a odvážný po něm.

Stáří není smutné proto, že se ztrácejí naše potěšení, ale naše naděje.

Soucit se zvířaty souvisí tak těsně s dobrou povahou, že lze bezpečně tvrdit, kdo je krutý ke zvířatům, nemůže být dobrý.

Stáří je smutné, ne proto, že přestávají všechny radosti, ale proto, že přestává naděje.

Rodina je protijed proti velkoměstu; pokoj plný dětí je něco jako vesnice.

Radost svádí člověka k upřímnosti.

Radosti jsou našimi křídly, bolesti našimi ostruhami.

Býváme spravedlivější k nepřátelům než k přátelům.

Deset polibků se zapomene snadněji než jeden.

Rozchod bez nenávisti je pokračování lásky v jiné formě.

Největší moudrost je umět stát nad lidmi, aniž bychom je nenáviděli nebo jimi pohrdali.

Manželství nebývá šťastné láskou, nýbrž naopak rozumem.

V manželství není větších chyb než těch, které se opakují.

V manželství se muž líbí ženě déle než naopak. Z mnoha důvodů uvedu aspoň ten, že muž v manželství ztrácí méně krásy, protože jí do něho jen málo vnesl.

V lásce jsme nespravedliví, protože toho druhého pokládáme za dokonalého.

Ženy mají mnoho sil, aby vzbudily lásku, ale málo sil, aby se jí vyvarovaly.

Láska ještě trochu doznívá, i když předmět lásky ztratil již na ceně. Přátelství nikoliv.

Láska je životem ženy a epizodou v životě muže.

Muži milují spíše věci, ženy osoby.

Hudba je měsíční světlo v ponuré noci života.

Fantazie se nejméně projevuje ve stáří.

Čím více písku uniklo z přesýpacích hodin našeho života, tím jasněji bychom měli skrz ně vidět.

Cestování učí nestoudnosti.

Bůh je nevyslovitelný povzdech zasazený do hloubi duše.

Malé bolesti přivádějí nás z rovnováhy, ale velké nás navracejí samým sobě.

Děti prohlédnou rodiče lépe než rodiče je.

Šťasten, kdo nerozumí aforismům!

Jsou lidé, kteří se méně stydí za hrubé projevy nenávisti než za sebemenší projevy lásky.

V lásce lze vše posvětit, ale také znesvětit a pošpinit.

Děti a hodiny nemůžeme pořád natahovat - musíme je taky někdy nechat běžet.

Kdo nemá odvahu být po svém ztřeštěný, má sotva odvahu být po svém chytrý.

Tolerantní lidé nejsou všemi milováni.

Člověk je dobrý a nechce, aby se lidé hrbili před někým jiným než před ním.

Jsou lidé, kteří potřebují teprve příležitost k tomu, aby byli ctnostní.

Člověk si myslí, že jde tam, kam jde.

Často hájíme některou věc slabými důvody, protože ty nejsilnější se neodvažujeme vyslovit.

Někteří lidé dovedou opravovat jen cizí názory, nikoli vlastní.

Matky dávají našemu životu teplo, otcové světlo.

Smutné stáří není nedostatkem radosti, ale zastavením naděje.

Lidé častěji lichotí, než chválí.

Člověk si ovšem může myslet a říkat, že existují malí lidé, ale nemá si myslet, že patří k těm velkým.

Pojetí dobra a zla jsou u dětí výsledkem morálního ovzduší, které dýchají.

Skromným není ten, kdo se cítí povznesen vůči pochvalám, ale ten, kdo je vnímavý k pokáráním.

Dokažte svá slova činy, nikoliv dalšími slovy.

Není lepší prostředek útěchy po ztroskotání plánu, než vymyslet okamžitě nový.

Nikdy neprojevuj vzdor a odvahu řečmi, vždy jen činy - budeš mít méně nepřátel.

Čím mladší, jednodušší a zbožnější národ, tím více lásky ke zvířatům.

Není lepší útěchy při neúspěchu plánu, než na jeho místě udělat nový plán anebo mít jiný již v záloze.

Neodvolatelné rozkazy musíme udělovat nejmírnějším hlasem.

Odstraňujme slzy dětí. Květy nesnášívají dlouhé deště.

Láska zmenšuje jemnost žen a znásobuje jemnost mužů.

Cíl musí člověk znát dřív než dráhu.

Chytrost bez citu je mlýnský kámen bez zrna.

K nikomu není tak těžké být pokorný jako k někomu, kdo nás nenávidí.

Čím více písku unikne z přesýpacích hodin našeho života, tím jasněji bychom měli vidět skrz.

Právě ti nestraní, kteří vidí všechny stránky věci, mají méně úspěchů i přátel než ti, kdož útočí na některou stranu.

Z malého trýznitele zvířat vyroste zatvrzelý a ukrutný muž.

Na cti si nejčastěji zakládají ti lidé, kteří žádnou nemají.

Radost z toho, že někdo objeví něco nového, je omyl starý 6000 let.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře