Pansofie a Komenský

0

Komenský Pojem pansofie (lat.pansophia, jako směr se někdy označuje pansofismus, pansophismus) pochází od moravského kněze a učitele Jana Amose Komenského (Comenius) (1592—1670). Komenský se pokoušel sjednotit ve svých spisech celé vědění tehdejší doby (řecky pan : všechno, Všehomír, sofiá = moudrost). Domníval se také, že všichni vzdělanci celého světa by měli spolupracovat. Zdá se, že měl blízko k prvním rosenkruciánům. Obrázky a podobenství používané v jeho knihách se až zarážejícím způsobem podobají obrazům a podobenstvím svobodných zednářů (svobodní zednáři), kteří se s ním spojili rovněž pro jeho humanismus. Heinrich Tranker založil roku 1925 lóži stejného jména, která však zanikla již příštího roku a stala se součástí Fraternitas Saturni.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře