William Styron

0

Absolutní zlo se ze světa nedá vyhladit.

My ve skutečnosti pravé zlo neznáme; zlo líčené ve většině románů a dramat a filmů je prostřední, ne-li vůbec falešné, většinou je to ubohá slátanina násilí, fantazie, neurotické hrůzy a melodramatu.

Příroda obsahuje semena naší blaženosti i našeho zániku.

Němčina je hodně hlasitý jazyk.

Většina spisovatelů začne dříve nebo později těžit z tragédií jiných lidi.

Pod chladným pískem snil jsem o smrti – však záhy ráno jsem se probudil – a uzřel jitřenku v její zářné slávě.

Ve světě spalovacích pecí se nenávist jeví jako pošetilá a neukázněná vášeň, neslučitelná s tupým charakterem každodenních úkolů.

Pokud lidé nejsou s to spolu hovořit lidsky, ruší tím svou rovnost.

Senzace jsou vždycky vhodnější než radikalismus.

Šaty jsou hrozně důležitá věc. V tom se totiž částečně projevuje to, že člověk je člověk.

Co jen to způsobuje, že se lidé dobrovolně vrhají do hloupých postřižin svých nešťastných vzpomínek?

Lidé jsou sobečtí.

Nejhlubší prohlášení, jaké kdy někdo o Osvětimi udělal, nebylo žádné prohlášení, ale jen reakce, otázka. Dotaz: “Řekněte mi, kde byl v Osvětimi Bůh?” Odpověď: “Kde byl člověk?”

Židé sice páchají to nejhorší zlo v nejrůznějších formách, ale násilníci nejsou.

Všude ve světě, kde vládne otroctví, se vytvoří jakási hierarchie, jakýsi zvířecí řád přístupu ke korytu, modely moci a privilegií.

Největší likvidátor Židů, těžkopádný Heinrich Himmler, měl původně na venkově slepičí farmu.

Osvětim nikdo nikdy nepochopí.

Podzemnice je plodina budoucnosti.

Vojenští páni jsou schopni těch nejodpornějších zločinů; viz například přímo v naší nedávné minulosti Chile, My Laj, Řecko.

Tváří v tvář skutečnostem života je umění triviální a nemístné.

Hanba je špinavý pocit a člověk jej snáší hůř než vinu.

Lidi vypadají na ulici šedivě. Všichni jsou na jedno brdo, chodí vlastně v uniformách.

Snad všechna první vyznání lásky musejí znít jako hollywoodské hovadiny.

Velice často se stává, že právě před milovanou osobou člověk nejpalčivější pravdy o sobě skrývá, kdyby už to bylo jen z toho hluboce lidského motivu ušetřit druhému zbytečnou bolest.

Senzace jsou vždycky vhodnější než radikalismus.

Sprostá slova znějí v angličtině nebo v jidiš líp než v polštině.

Pro mnohé mladé lidi, kterými zmítá pozdní dospívání, je dvaadvacátý rok snad nejmučivější.

Člověk mívá přátele, které si udělá brzy v mládí a z kterých se prostě jen raduje, má pro ně lásku a věrnost, jaké se záhadným způsobem nedostává přátelstvím z pozdějších let.

Víte, že císař Nero si dával pórek předkládat denně, aby získal větší hlasovou sonoritu? Aby mohl krákorat, zatímco před ním na jeho rozkaz kuchali a čtvrtili Senecu?

Kapku života do toho umírání.

Největších uměleckých met dosáhli na světě lidé plně oddaní umění, kteří dovedli se svou energií hospodařit a nedovolili si podlehnout nějaké mylné představě o prvořadé roli tělesné žádosti, která by podkopala jejich vyšší cíle na cestě za krásou a pravdou.

Mládí a z kterých se prostě jen raduje, má pro ně lásku a věrnost, jaké se záhadným způsobem nedostává přátelstvím z pozdějších let.

Jakýkoli transferenční problém je vážný, ať vyplývá z afektu nebo z nepřátelského postoje.

Cožpak nejsme všichni, bílí i černí, stále ještě zotročeni?

Copak Jehovu právě nezradili první Židé?

Co může kozel, může i koza.

Když je někdo rasistický vykořisťovatel jednou, je rasistický vykořisťovatel vždycky.

Dokonce i stará osoba s pokročilou tuberkulózou je schopná vydat ze sebe určité množství jednotek tepelné energie…

Pro každého člověka nastane v životě okamžik, kdy se musí vzmužit a pochopit, že se s ním počítá.

Lepší malá voňavá kůrečka než nemít z bochníku vůbec nic.

Hamižnost není otázkou rasy, ale libuje si v ní celé lidstvo.

Represivní charakter společnosti obecně je v přímo úměrné závislosti na represi sexuálního lexika.

Lidé, kteří vlastně unikají neskutečně úděsné denní hrůze, by se museli už naprosto zbláznit, kdyby na ně ve snění čekal ještě další děs.

Byl ošálen strachem a oním dusivým duchem doby, jenž ze sexu udělal v Americe půli století jedno přízračné sargasové moře viny a výčitek svědomí.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře