Václav Smil

0

Vláda ropy v blízké budoucnosti neskončí.

Fantazie nemají moc společného s fakty.

Málokterý mýtus je takovou stálicí, jako mýtus o světě, kde se jezdí elektromobily.

Podporovatelé myšlenky obnovitelných zdrojů energie se v lecčems podobají náboženským sektám, které hlásají spásu, ale v jasně daných intencích jednotlivých denominací. Stejně jako sektáři kteří bojují proti všem jiným zdrojů energie a přísahají, že zrovna ten jejich je ten správný, který vyřeší energetické problémy světa.

Není pochyb, že první oděvní výrobky pochází z pravěku, ovšem protože nelze přírodní materiály používané k výrobě oděvů příliš dobře uchovávat, je nemožné nabídnout spolehlivou chronologii.

Papír je jedním z charakteristických materiálů moderního světa.

Česká republika, stejně jako většina evropské unie, podlehla módní vlně všeho zeleného, obnovitelného a udržitelného (a dodejme naivního a neinformovaného).

Využívat zemědělskou půdu k pěstování potravin, které se ve formě biopaliv následně spálí, je zločin proti lidskosti.

Spojené státy mají vysoké clo na dovoz brazilské produkce a tím ještě více zabředávají do dotování neefektivní domácí výroby.

Výroba bioetanolu je dlouhodobě neudržitelná a škodí životnímu prostředí.

Kamenné hroty mohly být k vrcholku oštěpu připevňovány již před 500 000 lety.

Čím rozmanitější zdroje máte k dispozici, tím stabilnější systém udržujete.

Jde o naprostou záměnu pojmů předpokládat, že úsporné využívání paliv je to samé, co snížení jejich spotřeby.

Potraviny a paliva jsou zjevně nezbytné pro přežití každé civilizace.

V roce 2010 už elektronické ovladače běžného sedanu vyžadovaly více řádek softwarového kódu než příkazy potřebné pro provoz nejnovějšího Boeingu.

Žádná země, a to ani “jaderná” Francie, dosud nepředložila uspokojivý způsob trvalého uložení v podstatě malého objemu vysoce radioaktivního odpadu, který se rozkládá tisíce a tisíce let.

Tvrzení, že existuje vážné nebezpečí vyčerpání O2 kvůli spalování, bylo vyvráceno již dávno.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře