Thomas Hardy

0

Neštěstí je krásným opiátem pro osobní strach.

Soulad je základem krásy.

Smrt je laskavej přítel!

Moudrost spočívá v tom, že držíme na uzdě pouhé dojmy.

Dobrá manželka je dobrá, ale ani nejlepší manželka není tak dobrá jako vůbec žádná manželka.

Láska je potenciální síla ve skutečné slabosti.

Láska je mimořádně vyděračský lichvář.

Příčiny lásky jsou především subjektivní.

Láska je pro ženu vždycky utrpením.

Hříchy rodičů padají na hlavy dětí.

Najít krásu v ošklivosti je úděl básníka.

Žádný muž nevidí rád, když jeho city jsou hříčkou kolotoče rozmarnosti.

S ženou je možno jednat s hořkostí, a chutná jí sladce, nebo s hrubostí, a ta ji neuráží.

Sňatek proměňuje poblouznění v oporu, jejíž síla by měla být, a naštěstí také často je, v přímém poměru ke stupni hlouposti, kterou nahradila.

Všechny romantické příběhy v manželství končí.

Mír a válka se v hodinách příprav vzájemně líbají.

Jídlo a pití je základ živobytí.

Obyčejní muži si patrně berou ženy, protože je nemohou mít beze sňatku, a obyčejné ženy přijímají manžely, protože manželství není možné bez toho, že by patřily mužům; třebaže cíle jsou naprosto odlišné, metoda je na obou stranách stejná.

Jediná nadřazenost žen, která je snesitelná pro soupeřící pohlaví, je zpravidla nadřazenost bezděká; avšak vědomá nadřazenost může někdy potěšit podrobeného muže tím, že slibuje možnost kořisti.

Nejvzácnější nabídky z nejčistší lásky představují pouze naplnění vlastních choutek, a vůbec ne velkomyslnost a šlechetnost.

Obrana a spása těla chlebem vezdejším je dodnes učením, náboženstvím i tužbou.

Mlčení má někdy pozoruhodnou schopnost projevit se jako duše citu, toulající se bez své tělesné schránky, a pak působí daleko větším dojmem než řeč.

Paprsky mužského pohledu mají zřejmě dráždivý účinek na panenské tváře ve venkovských obvodech.

Na venkově očividně pobýval Bůh a ďábel se odebral s hříšným pokolením do města.

Lidské tělo je jako skořápka nebo psací tabulka duše, podle toho, je-li člověk zdrženlivý nebo upřímný, překypující city nebo do sebe uzavřený.

Věcné příčiny a citové důsledky nelze sestavit v pravidelnou rovnici.

Poezie pohybu je rčení, jehož se často užívá, avšak aby bylo možno vychutnat epickou podobu tohoto požitku, je třeba, aby člověk uprostřed noci stanul na kopci, aby se nejprve odpoutal pocitem vlastní odlišnosti od davu civilizovaného lidstva, jež je v této chvíli pohrouženo ve sny a chová se nevšímavě ke všem takovým věcem, a pak aby dlouho a tiše pozoroval svůj vznešený postup mezi hvězdami.

Dobrý skutky dojdou odměny.

Lidé upadnou v bezvýznamnost a zapomnění právě tak často proto, že nevyužijí co nejlépe duševní sílu, když ji mají, jako proto, že jim duševní síla chybí, když je jí nezbytně třeba.

Kopec umožňuje lepší výhled na vesmír.

Seberáznější vyjádření nějakého rozhodnutí neodpovídá vždycky ráznosti rozhodnutí samého. Často má pouze podpořit slábnoucí přesvědčení.

Prudkost neopětované vášně je snesitelná, dokonce i když bodá a proklíná — v pokoření je triumf a ve sváru něha.

Bible je pro kočku; protože když činíš dobro, nejsi odměněnej podle svejch skutků, ale nějakým špinavým způsobem tě o tvou odměnu ošiděj.

Pejcha a marnivost už zničily nejednoho příštipkářova hafana.

Temnota propůjčuje malým a obyčejným lidem poetickou sílu.

Lidské představy o pravděpodobnosti jsou do značné míry pouhým přesvědčením, že to, co se jednou přihodilo, přihodí se zás.

Růže je červená, hvozdík je bílý, fialka modravá, a ty jsi milý.

Chceme-li razit nový směr chování, vždycky je třeba překonat určitou setrvačnost — a to, zdá se, ani ne tak v nás, jako v událostech, jež nás omezují — ty jako by se spojily, aby nám nová zlepšení překazily.

Zpola vymyšlená a falešná víra je lepší než víra vůbec žádná.

Mužští jsou taková strašná sorta lidí, když vidí ženskou.

Nikdo nemůže ublížit mrtvý ženě.

Jenom ženy bez kapky hrdosti utíkají od svých manželů.

Pro ženu jsou šaty součástí jejího vzhledu a jakýkoliv nepořádek na jednom rovná se znetvoření či ráně na druhém.

Potěšení z představ jen zřídka vynahrazuje utrpení nespavosti.

Hříšný slova jsou pro život nutný.

Pravdivý příběh, právě tak jako čas a příliv, musí jít svou cestou bez ohledu na kohokoliv.

U zamilovaného muže pozorujeme obrovskou sílu, která chybí muži volnému; avšak volný muž má rozhled, jejž u muže zamilovaného marně hledáme.

Burčák se daleko líp pije, když je vespod nějakej podklad.

Žena, která miluje, si vůbec nic nedělá z křivé přísahy, když na druhé misce vah je její láska?

Některým ženám stačí, aby se vynořila naléhavá situace, a hned se s ní dovedou vyrovnat.

Schopnost intenzivního cítění je úměrná obecné intenzitě povahy.

Přesvědčení rodí přesvědčení.

Velkomyslnost patrně není nejvýraznější vlastností ženy.

Ovčáci právě tak jako námořníci se těší výsadě, že jsou s to přivolat si bůžka spánku, místo aby na něho museli čekat.

Je bezpečnější chopit se jakékoliv příležitosti, jež se naskytne, a improvizovat postup, aby se jí člověk přizpůsobil, než nechat dozrát dobrý plán a čekat na příležitost k jeho uskutečnění.

Pravda je pravdou v kteroukoliv hodinu denní či noční.

Na rozdíl od cesty, jak se zamilovat, není žádná pravidelná cesta, jak se ze zamilovanosti vyléčit.

Ženy nikdy neunaví naříkat nad mužovou nestálostí v lásce, avšak jeho stálost, zdá se, pouze chladně přehlížejí.

Čím důraznější bývá odříkání, tím nedokonalejší bývá jeho povaha.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře