Steven Pressman

0

S Marxem a Keynesem patří Smith mezi tři nejdůležitější postavy v ekonomii vůbec.

Minulé myšlenky jsou považovány buď za již obsažené v současných vědomostech o ekonomii, či prostě za nesprávné.

Většina ekonomů přezírá ty, kteří ekonomii studují z historické perspektivy.

Historie je důležitá i proto, že je v určitém smyslu arbitrem toho, co má pouze dočasnou důležitost a co má trvalý význam.

Stejně jako jiné obory nevznikla ekonomie ve vakuu. Naopak, ekonomii vyvinuli skuteční lidé, reagující na důležitá témata své doby.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře