Miroslav Plzák

0

Jak kladný, tak záporný výsledek pátracích akcí žárlivce končí pro něho vždy fiaskem.

Nudistická pláž by se mohla stát výborným lékem proti žárlivosti manželů.

Žárlivost je nejspolehlivější motor nevěry.

Kdyby muži rodili, byl by za znásilnění trest smrti ...

Ženy spolu hovoří tak, že jde vlastně o dva na sobě nezávislé monology.

Plzákův zákon oblíbenosti tchýně: "Oblíbenost tchýně roste se čtvercem vzdálenosti".

Při svatebním obřadu má tvář vítěze žena, při rozvodu je tomu naopak.

Heslo pro návštěvy: V zájmu naší rodiny zmizte za dvě hodiny.

Slova filatelista a žárlivec se vylučují.

Jedinou obranou proti nesvobodě je prostá lidská statečnost.

Rozesmávat lidi je prokletí. Bolest a smích k sobě nečekaně patří.

Existuje určitá vzdálenost mezi dvěma lidmi, přes kterou se člověk k člověku nesmí přiblížit. Vymezuje mez lidské intimity.

Vyhrávají vždycky ty klidné, veselé, nonšalantní a sebejisté!

Zatloukat, zatloukat, zatloukat.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře