Ladislav Fuchs

0

Nic v životě lidském není jisté. Budoucnost je vždycky nejistá a tahle nejistota je zdroj všeho strachu. Ale aspoň jediná věc v životě je jistá, a to je smrt. Takže vlastně vskutku… zaplať pánbůh za ni…

Lidé jsou lidé a ne andělé, a zlo pášou lidé…

Bát se je nehezké. Strach je největší nepřítel lidstva.

Strach je kromě bídy, závisti a pomluv největší nepřítel lidstva.

Smrt je jediná jistota, kterou člověk v životě má, kromě jistoty, že zemře, není nic v životě člověka jistého.

Předčasná smrt je dobro jen tehdy, když člověka ušetří velkého strádání.

Válka působí lidem daleko víc utrpení než civilní život. Přináší bídu, rodinné rozvraty, zničená manželství, krev, bolest, zkázu, a nejen lidem. Když si vzpomenu, co zkusili v takovém polním tažení například i ti ubozí koně… Na světě má být mír, spravedlnost a štěstí.

Fotografie je, taková věčná konzerva právě přítomného času.

Možná, že kdybychom přemohli přírodu a zbavili se smrti, bylo by to naše neštěstí. Kdybychom se zbavili smrti, nebylo by totiž úniku z utrpení.

Nepřísluší nám vážit a soudit jiné, nesmíme podezírat, každý z nás, byť je třeba abstinent jako já, má svých vlastních chyb dost.

Nic jiného není lidský život než bytím k smrti.

Utrpení je zlo, které máme odstraňovat nebo aspoň zmírňovat, zkracovat, ale toto zlo pášou lidé, protože je obklopuje zeď, pro kterou nevidí světlo.

Svatba je posvátný obřad, tak posvátný obřad se má konat jen jednou v životě. Je to něco podobného jako prohlášení za mrtvého,“ pan Kopfrkingl se usmál, „nejodpovědnější a nejvznešenější úřední akt, který se na tomto světě koná, anebo jako pohřeb, který se také koná v životě jen jednou.

Kde je síla, tam ještě nemusí být zlo.

Budoucnost je vždycky nejistá. Nikdo z nás neví, co nás čeká nebo co nás mine, jediná jistota, kterou v životě máme, je smrt.

Násilí se nikomu nadlouho nevyplácí. S tím se může vystačit jen na krátkou dobu, ale dějiny se jím psát nedají.

Kdyby se lidstvo zbavilo strachu, žilo by mnohem šťastněji. Pro strach člověk nemůže vychutnat ani krásu přírody, která je kolem něho.

Předčasná smrt je dobro jen tehdy, když člověka ušetří velkého strádání.

Z kolika zlých lidí by se stali dobří, milí, kdyby se našel někdo, kdo by je pochopil, kdo by jim porozuměl, trochu tu jejich vyprahlou duši pohladil…

Každé velké dílo se rodí v odporu nepřátel.

Aspoň zákony mají být proto, aby chránily lidi.

Možná, že kdybychom přemohli přírodu a zbavili se smrti, bylo by to naše neštěstí. Kdybychom se zbavili smrti, nebylo by totiž úniku z utrpení.

Nic jiného není lidský život než bytím k smrti.

Kde je síla, tam ještě nemusí být zlo.

Násilí se nikomu nadlouho nevyplácí. S tím se může vystačit jen na krátkou dobu, ale dějiny se jím psát nedají.

Často je více zla ve slabosti než v síle.

Přání a řeči jsou k ničemu, jen činy. A ty mohou vykonávat jen stoprocentní lidé.

Kdyby se lidstvo zbavilo strachu, žilo by mnohem šťastněji. Pro strach člověk nemůže vychutnat ani krásu přírody, která je kolem něho.

Svatba je posvátný obřad, tak posvátný obřad se má konat jen jednou v životě. Je to něco podobného jako prohlášení za mrtvého,“ pan Kopfrkingl se usmál, „nejodpovědnější a nejvznešenější úřední akt, který se na tomto světě koná, anebo jako pohřeb, který se také koná v životě jen jednou.

Slabí štěstí a spravedlnost lidstvu nedají.

Budoucnost je vždycky nejistá. Nikdo z nás neví, co nás čeká nebo co nás mine, jediná jistota, kterou v životě máme, je smrt.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře