Jostein Gaarder

0

Život a smrt jsou jako dvě strany téhož.

Touhu je třeba krotit.

Cesta k tajemství vede dovnitř.

Rozum a svědomí můžeme přirovnat ke svalům. Jestliže se nepoužívají, zakrní.

Svědomí znamená schopnost člověka reagovat na to, co je správné a co špatné.

Mít svědomí není totéž jako ho používat.

Život je smutný i slavnostní.

Příroda je jako květ, který rozvíjí své kvítky a korunní plátky.

Malé děti jsou zcela bez předsudků.

Můžete si vybrat přátele, ale nemůžete si vybrat sami sebe.

Světem vládne marnivost.

Všechna tři západní náboženství – judaismus, křesťanství a islám – mají Semitský základ.

Všechna tři západní náboženství – judaismus, křesťanství a islám – mají Semitský základ.

Dějiny filosofie tvořili hlavně muži.

Filozofie je opakem dobrodružství.

Jediné, co potřebujeme k tomu, abychom byli dobrými filosofy, je schopnost divit se…

Dějiny myšlení jsou drama o mnoha dějstvích.

V každém člověku je zakořeněna touha po nalezení Boha.

O tom co se smí a co se nesmí, rozhoduje společnost.

I když se filosofické otázky týkají všech, ne všichni se stanou filosofy.

Dojít jen na půl cesty není totéž jako jít špatnou cestou.

Přírodní zákony nejsou ani rozumné, ani nerozumné, prostě jsou.

Nic nemůže vzniknout z ničeho.

Nežijeme jenom v současném světě. Neseme s sebou i svou historii.

Agnostik je ten, kdo neví, jestli Bůh existuje.

Skutečné porozumění musí víc každého člověka zvlášť.

Existovat znamená vytvořit si vlastní existenci.

Jenom porozumění, které vyvěrá z nitra, je porozumí skutečné.

Jediná otázka může být třaskavější než tisíc odpovědí.

Nic, co je součástí světa smyslu, netrvá věčně.

I když je moře na hladině klidné, neznamená to, že se neděje nic v jeho hlubinách.

Bezpečně vědět můžeme jen to, co vidíme svým rozumem.

Věda i technika kdysi vznikly na základě filosofické reflexe člověka.

Stát, který nevychovává a nevzdělává ženy, je jako člověk, který cvičí jenom pravou ruku.

Vratká je rovnováha sil dobra a zla...

Umělec vlastně vytváří vlastní svět, stejně jako Bůh stvořil ten náš.

Stejně jako se slepice nemůže vyhnout tomu, aby kvokala, nemůže kámen nepadat.

Člověk je šťastný jenom tehdy, využívá-li všechny svoje schopnosti a možnosti.

Všechno, do čeho se lidé pustí, je směsice dobra a zla.

Zlo i dobro prochází jako dvě nitky celými dějinami lidstva. A občas se spletou dohromady.

Život je velká loterie a v ní jsou viditelné pouze vyhrávající losi.

Bez fantazie nikdy nevznikne něco opravdu nového.

Filosofie je zrcadlem světového ducha.

Kdyby byl lidský mozek tak jednoduchý, že bychom mu rozuměli, byli bychom tak hloupí, že bychom mu stejně nerozuměli.

Neurotik je člověk, který vynakládá příliš mnoho energie na to, aby udržoval nepříjemné věci mimo vědomí.

Ženy jsou právě tak svobodné a nezávislé, jak se samy rozhodnou.

Často se stává, že mladí lidé jsou novým myšlenkám a idejím otevřenější než ti, kdo pobývají na světě už delší dobu.

Smyslové dojmy se přizpůsobují naší formě nazírání, stejně jako se voda přizpůsobuje tvaru džbánu.

Jeden den chodíme po zemi a druhý den jsme pryč.

Nevědět je zpravidla jedno stadium na cestě poznání.

Filosofové mají lidem pomáhat vidět svět v nové perspektivě.

A praví filosofové po růžích nedupou.

Na rozdíl od zvířat má člověk možnost si svůj život plánovat.

Musíme se osvobodit od svých pocitů a afektů. Jenom tak nalezneme klid a budeme šťastní.

Tma sama o sobě vlastně neexistuje. Je to jenom nepřítomnost světla.

Bůh není žádný loutkář, který tahá za šňůrky, a tak rozhoduje co se stane.

V hinduismu a buddhismus se obvykle klade velký důraz na to, že Božská přítomnost je ve všem (panteismus) a že člověk může jednoty s Bohem dosáhnout náboženským pochopením.

Všechno v přírodě se děje z nutnosti.

Podstatné není, zda křesťanství má pravdu, ale zda je pravdivé pro mne osobně.

Ti, kdo kladou otázky, jsou vždycky nejnebezpečnější.

Podle toho, co už víme, může celá naše existence být jen sen.

Mezi dětmi a filosofy existuje jistá spřízněnost.

Racionalista je ten, kdo má silnou víru ve význam rozumu.

Nevěř všemu, co vidíš.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře