Jordan B. Peterson

0

Život je utrpení. Láska je touha po zmírnění zbytečného utrpení.

Bez pravidel se promptně stáváme otroky svých vášní.

Věci, které předpovídají úspěšnost v práci jsou inteligence a svědomitost.

Lékem na bolest není štěstí, ale smysl.

Je potřeba chránit svobodu projevu, abychom mohli vést dialog.

K pravidlům máme rozporuplný vztah, i když víme, že je potřebujeme.

Pravda je oheň, který spaluje mrtvé větve.

Pravda je služebnicí lásky.

Nepodceňujte sílu pravdy, neexistuje nic mocnějšího.

Mluvte pravdu, nebo alespoň nelžete.

Muži potřebují dospět. Není nic hroznějšího než přerostlé dítě.

Člověk má větší moc než si uvědomuje.

Moc směřující k tyranii je korupce, moc je kompetence.

Když na ulici potkáte kočku, pohlaďte ji.

Ideologie jsou náhražky za opravdové vědění.

Dialog je cestou k pravdě.

Pouhá neschopnost být krutý není ctnost.

Pokud si chcete uspořádat duši, nejdříve si ukliďte pokoj.

Lidé se pravidel obvykle nedožadují, dokonce ani v Bibli.

Nechte děti, ať si jezdí na skateboardu.

Vyjadřujte se přesně.

Naslouchejte druhým, jako by věděli něco, co vy nevíte.

Usilujte o to, co je smysluplné, nikoli výhodné.

Než začnete kritizovat svět, zameťte si před svým prahem.

Ideologie jsou jednoduché myšlenky převlečené za vědu nebo filosofii, které nabízejí prosté odpověďi na složité otázky života.

Vychovávejte své děti tak, aby se vám nezprotivily.

Srovnávejte se s tím, jací jste byli včera, a ne s tím, jaký je někdo jiný dnes.

Přátelte se s lidmi, kteří pro vás chtějí to nejlepší.

Chovejte se k sobě jako k někomu, za koho jste zodpovědní.

Narovnej se a vypni hruď.

Kdo stojí na místě, nemůže uspět, i kdyby byl fyziologicky lépe uzpůsoben.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře