John Dryden

0

Žárlivost je žloutenka duše.

Žárlivost je žloutenka duše.

Válka je obchod králů.

Tanec je poezie nohou.

V šílenství je radost, kterou nikdo jiný než blázni mohou pochopit.

Slova jsou jen obrazy našich myšlenek.

Slova jsou fotky našich myšlenek.

Sebeobrana je nejstarší zákon přírody.

Pravda je základem veškerého poznání a cement všech společností.

Odvaha je jen maska strachu.

Láska je nejušlechtilejší slabost mysli.

Láska není v naší volbě, ale v našem osudu.

Láska je nemoc bez léku.

Čest je prázdnou bublinou.

Bůh nikdy neopravuje své chyby.

Kdo chce hledat perly, musí se ponořit.

Géniem se musíte narodit.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře