Jaroslav Durych

0

Milostné sliby nemají delší trvání než kruhy způsobené vážkou na hladině rybníka.

Pravda vítězí až nakonec, láska vítězí vždy.

Šťastné manželství je čajová směs namíchaná z lásky, přátelství, vášně a úcty.

Kořen mých omylů a chyb tkvěl v jakési myšlenkové svévoli, která mi zkreslovala obraz duše národa… Dokonce jsem považoval duši národa za něco, nač mám jakési spolumajetnické právo, a chtěl jsem toto domnělé právo rozšiřovat na úkor druhých. A bylo třeba dlouhé doby trpkých zkoušek, abych poznal, jaká to byla pošetilost… Přeji si, aby můj příklad byl poučením pro všechny, kteří chtějí předbíhat úradky Boží.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře