Hector Berlioz

0

Je někdy moudré dělat hlouposti.

Jsem Beethovenův půlměsíc.

Láska je výživa pro duši, pro tělo je to dieta.

Hudba je nejostřejší, nejmocnější a nejživější ze všech umění. Měla být nejvíce svobodná...

Hudba je výrazem vášnivé a nešťastné duše.

Bůh je Bůh a Bach je Bach.

Ve Francii každý miluje hudbu, ale nikdo ji nemá rád.

Čas je skvělý učitel, jenže zabíjí své studenty.

Láska je někdy jenom proto stálá, že její trny pronikly příliš hluboko do živého a každý pohyb je bolestný.

Má štěstí, že má talent. Musíme mít také talent, abychom měli štěstí.

Čas je velký učitel. Bohužel, svoje žáky zabíjí.

Nové potřeby ducha, srdce i slohu nám ukládají nová snažení a v některých případech nás nutí, abychom rušili staré zákazy.

Z partitury Čarostřelce proudila zvláštní divoká vůně, jejíž rozkošná svěžest mne omamovala.

O lásce moje srdce často hovořilo, ale nikdy nezpívalo.

Některé formy jsou už příliš otřelé, než aby jich ještě mohlo být užito.

Soubor milostné korespondence, v níž milenec přesvědčuje současně alespoň pět milenek o své velké lásce a naprosté oddanosti, je již umělecké dílo, hodné plného uznání a značného obdivu.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře