George Santayana

0

Hudba je v podstatě stejně zbytečná jako lidský život.

Zábava je dobrá věc, jen pokud nekazí něco lepšího.

Umělec navštěvuje muzeum. Pedant se tam odstěhuje.

Pro člověka, který splnil svou povinnost, je smrt přirozená a vítaná právě tak jako spánek.

Skepticismus je cudnost intelektu.

Rodina je jedním z mistrovských děl přírody.

Člověk je bytost s představivostí a morálkou proto, že ve společnosti dává svému životu nové cíle, které by o samotě nemohly existovat: přátelství, náboženství, umění, vědy.

Mladý muž, který nepláče, je barbar, a starý, který se nesměje, je blázen.

Proti narození a smrti není léku. V mezidobí zachovej radost.

Náboženství ve své pokoře vrací člověku jeho jedinou důstojnost, totiž odvahu žít z milosti.

Moudrost znamená brát všechno s humorem a špetkou pochybností.

Ti, kteří si nepamatují minulost, jsou odsouzeni k tomu, aby si ji zopakovali.

Bůh, k němuž hluboká filosofie lidskou mysl vrací, není tentýž, kterému ho mělká filosofie odcizila.

Fanatismus spočívá v tom, že člověk zdvojnásobí své úsilí když zapomněl svůj cíl.

Obtížné je, co může být uděláno okamžitě, nemožné je, co trvá trochu déle.

Člověk musí být nohama zasazen ve své zemi, ale očima musí přehlížet svět.

Každá živá duše vítá všechno, s čím si ví rady; to ostatní ignoruje nebo popírá.

Lidé, kteří se na tomto světě cítí jako ve vyhnanství, mocně inklinují k tomu, aby věřili, že jsou občany jiného světa.

Je to velká výhoda pro filozofický systém - být v podstatě pravdivý.

Je snazší udělat světce z volnomyšlenkáře než ze sprosťáka.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře