Frank Fools Crow

0

Zázraky nikdy neudělají z nevěřících věřící.

I selhání může mít pozitivní přínos.

Člověk zvnějšku nemusí být krásný, ale zevnitř bude.

Jestliže věříte, že něco má život, pak ho má.

Síla a způsoby jsou nám dány, abychom je předali druhým.

Black Elk je nejvyšší mezi siouxskými svatými muži.

Mysl, tělo a duch jsou propojeny.

Našimi dětmi jsme my v zítřku života. Tím zůstáváme zde a tak to bude s dětmi jejich dětí - pokud svět přežije.

Každá z vyšších mocností má vlastního posla v podobě zvířete nebo ptáka.

Nestačí vyjadřovat se jasně a zřetelně. Naše mluva musí někam směřovat, mít opodstatnění, jinak se z řeči stane povídání, z povídání blábol a z blábolu zmatek.

Někdy ji cítíme jako energii nebo elektřinu, když skrze nás prochází.Ale duchovní síla je ve skutečnosti odlišný druh poznání, které je jako klíč otvírající dveře, nebo jako spínač, který startuje pohyb energie.

Dříve se neodděloval běžný život od duchovního, všechen život byl duchovní.

Sekulární život je život v každodenním světě jako protiklad k životu duchovnímu.

Když je člověk opravdu s Bohem, vždy má zvláštní pocit.

Lidé mají uzavřenou mysl, která jim brání vidět úžasné věci.

Přežití světa, závisí na tom, jak se budeme dělit o to, co máme, a jak budeme spolupracovat. Pokud to neuděláme, celý svět zahyne. Nejdříve planeta a pak lidé.

Abychom stvořitele milovali, musí mít formu, kterou si můžeme představit.

Všechny nás učí stejný Bůh, tak můžeme očekávat, že všude najdeme stejná učení a stejné praktiky.

Každý, kdo chce žít život jako já, může dělat věci jako já.

Vše, co existuje má zvuk. Dokonce i když věci těsně míjejí jedna druhou je zvuk i mezi nimi. Tak vstupuje do bytí hudba.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře