Erwin Rommel

0

Válka klade nesmírně velké nároky na vojákovu sílu a psychiku. Z toho důvodu klaď velké nároky na své mužstvo při mírových cvičeních.

Führer ví, co je pro nás dobré. (dopis manželce, 31 srpen 1939)

Věřte mi Langu, první dvacet čtyři hodiny invaze jsou rozhodující. Pro Spojence i pro Německo to bude ten nejdelší den.
(k pobočníkovi, květen 1944)

Půjdu tak daleko jak jen to bude možné. Mám málo paliva a vody, ale v tomto ovzduší úspěchu vojáci nežádají pití a dokonce ani spánek. Chtějí pouze jít dál. Nyní dosáhnu El Alameinu, ale cíly jsou Alexandrie, Káhira, údolí Nilu... Pokud bude tanková armáda schopna projít úžinou u El Alameinu, čemuž věřím, 30. června budeme v Káhiře. Počkám tam na vás, tam si budeme moct promluvit ve větším pohodlí.

Kdyby úspěch závisel, tak jako v minulých časech, na síle vůle mých mužů a jejich důstojníků, překonali bychom Alamein. Ale vyschly zdroje našich zásob, díky lenosti a zmatkářství zásobovacích důstojníků na pevnině.
(vysvětlení porážky v první bitvě u El Alameinu)

Úplně mi stačí, když je se mnou Vůdce spokojený.
(k manželce, září 1939)

Ale Vůdce mi důvěřuje, a to mi stačí.
(květen 1944, dopis manželce)

Situace v Normandii je den ode dne těžší. Naši vojáci bojují všude statečně, nicméně nerovný boj se chýlí ke konci. Jako vrchní velitel skupiny armád se cítím povinen to jasně vyslovit!

Mohlo by se vám líbit

Komentáře