Ernest Thompson Seton

0

Woodcraft je uměním života.

Carnegie, Vanderbilt a Astor dohromady nemohli získat tolik peněz, aby si koupili čtvrtinový podíl na mém malém pejskovi.

Kempování je jednoduchý život, omezený na vaše skutečné potřeby, a zároveň je to nejvyšší stupeň pobytu v přírodě.

Protože jsem poznal muka žíznivé touhy, chtěl bych vyhloubit studnu, z které by i jiní mohli pít.

Člověk je jediné zvíře, které je cítit kouřem.

Chceme se naučit žít pod širým nebem, protože jen tam budeme efektivně formovat svá těla a zušlechťovat své duše.

Moudrý je ten, kdo se dovede učit od druhých.

Věz, že nejsi nikdy poražen, dokud si to sám nemyslíš, a nebudeš-li si to myslet, nemůžeš nikdy podlehnout!

Ochraňuj všechny tvory pro radost, kterou ti dává jejich krása.

My a zvířata jsme příbuzní.

Život divokého zvířete má vždy tragický konec.

V koňské kůži mám jen jeden předsudek - nemám rád bílý.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře