Eric Berne

0

Spontánnost znamená svobodu volby, spontánnost je osvobození.

Každý člověk má v sobě kousek snoba.

Opilství v Japonsku platí při násilném chování jako omluva a provinilci jsou zbaveni odpovědnosti všeho druhu.

Osamělý jedinec může uspořádat svůj čas dvěma způsoby: činností nebo fantazií.

Muži si často podvědomě vybírají frigidní ženy, aby svoji narušenou potenci mohli dávat za vinu své manželce.

Opakem rozmrzelosti (deprese) je naděje, nadšení nebo živý zájem o okolí; smích je zase opakem zoufalství.

U lidí, kteří trpí mírnější formou sadistických nebo masochistických poruch, se projevuje sklon zaujmout primitivní postoj duševně chorých.

Říhat při jídle nebo žádat manželku bližního svého se buď doporučuje, nebo zakazuje podle místních, zděděných tradic, a právě v této oblasti existuje značné množství navzájem se vylučujících vztahů.

Lidé podřízení tradičním rodičovským ná­rokům se snaží, aby získali pochvalu nebo nabyli pocitu odpuštění spáchaných vin.

Cí­lem každého člena společenství je vytěžit co možná nejvíce uspokojení ze svého jednání s ostatními zúčastněnými.

O skutečných odbornících je známo, že se nepustí do práce dřív, dokud nemají všechno připraveno, jak se sluší a patří.

Intimita je nejžádoucnější odpovědí na hlad po podnětech, po uznání i po struktuře.

Když člověka nikdo nehladí, začne mu vysychat mícha.

Rodíme se jako princové a civilizační proces z nás dělá žáby.

Zahnízdí-li se nuda v člověku na delší dobu, má na něj stejný účinek jako citové strádání a dá se očekávat, že bude mít i stejné následky.

Každý má v sobě kus dítěte.

Lidé někdy zakrývají staré prohřešky tím, že páchají ještě horší skutky.

Oblíbenou činností osamělých vězňů je čtení nebo psaní knih a jejich nejoblíbenější zábavou útěk.

Lidé hrají různé hry, které se dají shrnout do kategorie "životní hry", která obsahuje podkategorie: „Alkoholik“, „Dlužník“, „Kopejte do mě“, „Počkej, ty darebáku — já ti ukážu!“, „Vidíš, k čemu jste mě dohnali!“ a další odvozené varianty.

Jakýkoliv společenský styk je biologicky vždy prospěšnější nežli styk vůbec žádný.

V manželství hrají lidé podvědomě různé hry, které by se dali rozdělit do katergorií: „Kout“, „Soud“, „Frigidní žena“ a „Frigidní muž“, „Otrokyně“, „Kdyby nebylo tebe“, „Vidíš, jak se obětuji“ a „Drahoušek“.

Historie nás učí, že ztrátu svobody snášejí nejlépe ti vězni, kteří dovedou zaplnit svůj čas nějakou činností, zábavou nebo hrou.

Každý má v sobě kus svých rodičů.

Hlad po podnětech k zachování lidského organismu má stejný vztah jako hlad po potravě.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře