Božena Němcová

0

Chladná žena je taková, která ještě nepotkala muže, jehož by mohla milovat.

Voda je nejzdravější nápoj.

Dostaneš-li velikého věna, bude ti, muži, poroučet žena.

Přítele si udržíš jen upřímností a důvěrou, ale hrdostí, nesnášenlivostí každého odstrčíš od sebe.

Úcta se nezískává hrdostí, nýbrž láskou.

Starý člověk jako dítě všecko rád ví.

Zdárná rodina je ten nejkrásnější dar Boží. Já bych ji přirovnala k naladěné lyře: každá struna jiný tón, a přece vspolku nejčistší souhlas.

Pyšným, libovolným jednáním nezíská si nikdo důvěry lidu.

Nejlepší přítel je ten,co tě napomene,co ti řekne pravdu do očí. Toho si važ!

Tvářka je mnohdy lhářka ve světě.

Upřímný přítel je ten, kdo Tě napomene, kdo Ti řekne pravdu do očí; toho si važ!

Děti a psi hned poznají, kdo má je rád.

Nemohu nenávidět toho, kdo mi už jednou byl milý.

Moudré ucho neposlouchá, co hloupá huba povídá.

Moudrý člověk v hádce ustoupí, ale prudký pes přichází vlku pod zub.

Lenoch je darmo drahý.

Řemeslník za pecí válený ani za babku nestojí.

Lenoch darmo drahý.

Při lásce bývá hoře i radost. Jestli jsou milenci šťastni, jiní lidé jim pelyňku přisypou.

Láska k dětem je moje jediné štěstí.

Láska je nemoc, která se nedá vyléčit.

Neodháněj nikdy lásku od sebe. Je jí tak málo na světě.

Kdyby i člověk všeho se nasytil, lásky se nikdy nenasytí.

O lásku nebudu prosit nikoho, ani své vlastní dítě ne.

Po matce dcera, po otci syn se poznává.

S láskou ubývá čas, s časem ubývá lásky.

Sibyla byla moudrá žena, která uměla předpovídat budoucnost.

Neštěstím a bolestí očišťuje se člověk ode všech šlaků, jako zlato ohněm. Bez bolesti není radosti.

V horách ženské mnoho kouří, zvláště staré babičky, jenže místo tabáku bramborovou nať, a dostanou-li, višňový list.

Kdo z české krve pochází, ať zůstane při českém jazyku.

Přítele snadněj najde, než udrží.

Při lásce bývá hoře i radost.

Když člověk na něco zvykne, těžko odvykat.

Jen při dobrých lidech stojí andělé!

Když pánbůh dopustí, i motyka spustí.

Zcela bez starosti není žádný člověk; jednoho tlačí to, druhého ono, každý nese svůj křížek, jenomže každý pod ním neklesá.

Plátno a vinutí je základ vybytí.

Rozličných je na světě krmí, rozličných chutí.

Atak to na tom světě chodí, jeden zajde, druhý přijde.

Veverka není špatné jídlo, i kněžna ji okusila.

Nejlepší kalendář jsou hory a obloha. Podle jasnosti hora barvy oblohy se pozná, kdy nastává pěkný, kdy špatný čas, kdy větry, kroupy a sněhy přijdou.

Ono není žádné zvíře tak dobré, aby nebylo zlé, jako zase žádné tak zlé není, aby dobré nebylo, jako to u lidí bývá.

Nevědomost hříchu nečiní!

Musí mít člověk k lidem srdce, tak ho mají také rádi.

Když je člověk ve strachu, lehko se pomate.

Čemu se člověk z mládí naučí, k stáru jak by našel.

Kdo časně vstává, tomu pánbůh dává.

V Ruších je taková zima, že tam musejí lidé na tvářích nosit futrály, sice by jim nosy zmrzly.

Když je člověk v hněvu, neradí se s rozumem, snadno dostane se do chládku nebo do bílého kabátku.

I ten nejdokonalejší člověk podléhá slabostem.

Není kapličky, aby nebylo jednou do roka kázáníčko!

Naše lomenice je mezi všemi lomenicemi ta nejlomenicovatější!

Starý člověk podobá se dítěti.

Opatrnosti nikdy nezbývá, to si pamatujte.

I ono je někdy lépe mluvit s císařem nežli s písařem a dobré slovo najde dobrého místa.

Řemeslo je pán.

Čiň čertu dobře, peklem se ti odslouží.

Co je člověku ke škodě nebo k užitku a zabít se musí, spánembohem zabte to, jen ne mučit.

Kdo má děti rád, je dobrý člověk.

Bojácnost je pravá nemoudrost.

Koho Pánbůh miluje, křížkem ho navštěvuje.

Zavřete ptáka třebas do zlaté klece, les mu bude přece milejší.

Dobrá hospodyňka má pro pírko přes plot skočit.

Láska, bože, láska, kde ji lidé berou? Na hoře neroste, v poli ji nesejou.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře