Bohuslav Balbín

0

Psát nepravdu jsem se nenaučil, psát pravdu se neodvažuji.

Jazyk slavonský čili illyrský nyní ze všech nejdále sahá; neboť se vidí, že rozprostírá se od moře Jaderského až k okeánu ledovému.

Nikdo, kdo slovansky mluví, uváží-li rozšířenosť jazyka tohoto, neneznámého ve velmi veliké části Evropy a Asie, nemusí se styděti a mrzeti na svůj národ.

Když se jazyk mění, jest to nejkrajnější a téměř otrocké ponížení.

Vše, co domácí, nám zapáchá; my sami na sebe se mrzíme i stejnou vášní hloupou, co krajany svými pohrdáme, nenavidíme též jazyka svého.

Jazyk slovanský jest prvotní, a při prvním zmatení jazykův původem a vnuknutím božím povstal, o tom pochybovati nelze.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře