Baruch Spinoza

0

Svobodný člověk nepřemýšlí o ničem méně než o smrti a jeho moudrost spočívá v úvahách o životě, ne o smrti.

Moudrostí je pozorování života, nikoli smrti.

Nenávist, pravý opak lásky, vzniká z bludu, vycházejícího z domněnek.

Co nazýváme pravdou? Klam starý tisíc let. Co je klam? Pravda, která žije teprve minutu.

Ctnost a síla jsou jedno a totéž.

Nejlepší kvalita peněz je jejich kvantita...

Nikdo až dosud nezjistil, co tělo může.

Bohem rozumím absolutně nekonečné jsoucno, tj. substanci sestávající z nekonečného počtu atributů, z nichž každý vyjadřuje věčnou a nekonečnou esenci.

Nemyslím, že by pro spásu duše bylo nutné poznat Krista podle těla.

Občanská svoboda je omezena zákony v zájmu ostatních občanů. Svoboda není bezuzdnost. Je tím větší, čím více se používá rozum.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře