Anton Pavlovič Čechov

0

Všechno zlo v životě pochází z duševní prázdnoty, nudy, lenosti, a to vše je nevyhnutelné, když si člověk zvykne žít na účet druhých.

Jestliže čtení neovlivňuje náš život, konání a myšleni, tak je škoda číst.

Doufám, že budu studentem do konce života.

Člověk je to, v co věří.

Nic není lehčí, než klamat a pomlouvat.

Nové lži se poslouchají lépe než staré pravdy.

Jesliže četba nemá vliv na náš život, činy a myšlení, pak je škoda číst.

Když má herec peníze, neposílá dopisy, ale telegramy.

Do jisté míry jsme všichni zvláštní a trochu podivíni.

Mezi učenými Evropany a Číňany, kteří žádnou vědu nemají, je rozdíl jen nepatrný, zcela vnější.

Každé obvinění má být formulováno co nejpřesněji, neboť jinak to není obvinění, ale pustá pomluva.

Pocit svobody a osobní iniciativa jsou ve vědě neméně důležité než třeba v umění nebo v obchodu.

Říká se, že filosofové a opravdový mudrci jsou ke všemu lhostejní. Není to pravda, lhostejnost je duševní paralýza, předčasná smrt.

Zvučná jména jsou zřejmě stvořená jen proto, aby žila samostatně a odděleně od svých nositelů.

Když vám servírují kávu, nesnažte se v ní najít pivo.

Řekni mi, co chceš, a já ti řeknu, kdo jsi.

Je zvláštní, jak úžasně může člověk zmalichernět!

Nové lži se poslouchají lépe než staré pravdy.

Člověk by měl psát všechno – kromě odsudků a udání.

Neříkejte mi, že měsíc svítí, ukažte mi odlesk světla na rozbitém skle.

Orlové níž než slepice se někdy snesou, však slepice se k nebi nikdy nepovznesou. (citát z Krylovovy bajky orel a slepice)

Chovat ve svém nitru nenávist k obyčejným lidem jen proto, že nejsou hrdiny, může jen omezený a zlý člověk.

Abyste udělali díru do světa, k tomu je zapotřebí fantazie, vynalézavosti a intuice.

Inspirace není výmysl básníků, ale skutečně existuje.

Všechno na tomto světě je krásné a rozumné.

Ctnost a čistota jen málo se liší od neřesti, nejsou-li prosty zlých úmyslu.

Dnešní žena je zrovna tak uslzená a má stejně tvrdé srdce jako žena ve středověku.

Kdo se opatruje, toho i pánbůh opatruje.

Bohatí lidé jsou vždycky obklopeni příživníky.

Alexej Andrejevič Arakčejev: Na světě neexistuje dobro bez špatnosti a vždy je víc zla než dobra.

Nejvznešenější a nejsvětější právo králů je právo milosti.

Člověk je tím, čemu věří.

Mají dnes lidé vůbec nějaké právo, aby se navzájem nenáviděli?

Mohlo by se vám líbit

Komentáře