Anne Franková

0

Nechci žít marně jako většina lidí. Chci být užitečná nebo přinášet radost ostatním lidem. Dokonce i těm, které neznám.

Žiji v bláznivém čase.

Mám radši vzpomínky než šatstvo.

Navzdory všemu věřím, že lidé jsou uvnitř opravdu dobří.

Vím, že za všech okolností je na každý žal i útěcha.

Papír je trpělivější než lidé.

Pokud nemám talent na psaní knih nebo novinových článků, dobře. Pak mohu vždy psát pro sebe.

Kdo je šťastný, učiní šťastnými i ostatní.

Zasloužit si štěstí znamená pracovat a činit dobro, nikoli spekulovat a být líný.

My všichni žijeme s cílem být šťastní; naše životy jsou všechny jiné a přesto stejné.

Ať je kdokoli šťastný, udělá šťastné i své okolí.

Vidím, že svět se pomalu mění na poušť. Slyším blížící se hrom, který nás jednoho dne zničí.

Čisté svědomí dodává síly!

Po soucitu často následuje láska

V podstatě je mládí mnohem osamělejší než stáří.

Kdo sám nepíše, neví, jak je psaní krásné.

Když píšu, mohu se zbavit všech svých starostí.

Psaní v deníku je opravdu zvláštní zážitek pro někoho jako já.

Příroda dovede zažehnat hodně zlého.

Příroda mě naplňuje pokorou a odhodláním skutečně snášet všechny rány.

Je tvrdé říkat pravdu.

I když mi je jen 14, vím dobře, co chci. Vím, kdo má pravdu a kdo je špatný. Mám své názory, své vlastní myšlenky a principy.

Ten, kdo má odvahu a víru, nikdy nezemře v utrpení.

Kdo má odvahu a důvěru, nikdy nezahyne v neštěstí!

Moderní ženy požadují právo na plnou nezávislost.

Prostě nemohu stavět své naděje na základy zmatku, bídy a smrti. Myslím, že mír a klid se opět vrátí.

Mluvení je ženská vlastnost.

Mrtví lidé dostávají více květin, než ti živí, protože lítost je silnější než vděčnost.

Lenost může vyhlížet přitažlivě, ale práce přináší uspokojení.

Myslím, že láska je něco, co se vlastně nedá zachytit slovy.

Láska se nedá vynutit.

Přemýšlejte o celé kráse, která zůstavá kolem vás a buďte šťastní.

Nemyslím na všechny bídy, ale na krásu, která ještě zůstává.

Musím dodržovat své ideály, protože možná přijde čas, kdy budu schopna je provést.

Chci být čestná a zjišťuji, že s tím se dostanu mnohem dál.

Bůh chce vidět lidi šťastné v prosté a krásné přírodě.

Lidská velikost neleží v bohatství nebo moci, ale v charakteru a dobru.

Štěstí, že nejsem malicherná, jinak bych zakysla a ztratila dobrou náladu.

Odvaha a veselá mysl jsou to nejdůležitější!

Lidé, kteří mají svou víru, mohou být šťastni, neboť není každému dáno věřit v nadpozemské věci.

Komu pomáhá myšlenka na neštěstí, když se sám cítí nešťastný?

Člověk může být osamělý navzdory lásce mnohých, neboť pro nikoho není ten “nejmilovanější”.

Směj se všemu a nenech se ostatními vyvést z míry! Zdá se to sobecké, ale ve skutečnosti je to jediný lék proti sebelítosti.

Když se člověk mění, zpozoruje to teprve tehdy, až když se proměna proběhne.

Dosáhnu více, když budu trochu pokrytecká, místo abych i nadále podle svého starého zvyku každému řekla přímo svoje mínění.

Hloupí lidé většinou nesnesou, když ostatní dělají něco líp než oni.

Bůh náš národ ještě nikdy neopustil, Židé přežili celá staletí a po celá staletí museli trpět.

Páni Němci tresty nijak neskrblí.

Při každém trápení zbývá ještě něco krásného.

Má síla, naděje, má láska, mé činy to všechno mě drží a dobrým mě činí!

Kdoví, snad to bude naše víra, která přivede k dobru celý svět a všechny národy, a proto, jenom proto musíme tak trpět.

Myslím, že se později nikdo, ani já, ani nikdo jiný, nebude zajímat o výlevy třináctileté školačky.

Vlna není moc krásná, teplo musí ten nedostatek vyrovnat.

Pro každého, kdo má strach, kdo je osamělý nebo nešťastný, je určitě nejlepším prostředkem vyjít kamkoli, kde je úplně sám, sám s nebem, přírodou a Bohem.

Příroda je to jediné, co skutečně nesnese žádnou náhražku!

Lidi dobře poznáš teprve tehdy, až se s nimi pořádně pohádáš. Až potom můžeš posoudit jejich charakter!

My Židé se nesmíme chovat podle svých citů, musíme být stateční a silní, musíme snášet všechny svízele a nereptat, dělat vše, co je v našich 184 silách, a důvěřovat v Boha.

Můžeme-li někoho ze svých známých zachránit, všechno ostatní je vedlejší.

Věř mi, na tomto světě neexistuje větší nenávist než mezi Němci a Židy.

Co udělá křesťan, musí si zodpovědět sám, co udělá Žid, padá na všecky Židy.

Není to žádná moje sugesce, že mě pozorování nebe, mraků, měsíce a hvězd uklidňuje a naplňuje trpělivostí.

Pro dobrou věc se musí udělat něco navíc.

Jakmile se mě některý z kluků zeptá, jestli se mnou smí na kole domů, a začneme si povídat, můžu v devíti z deseti případů počítat s tím, že dotyčný mladík okamžitě vzplane jako pochodeň a už mě nespustí z očí.

Nechte mě být, jaká jsem, a budu spokojená!

Mohlo by se vám líbit

Komentáře