Alfred Marshall

0

Předmětem zkoumání ekonomie je každodenní život lidí. Ekonomie je věda o ekonomickém chování člověka.

Poptávka je řízena užitkem nebo uspokojením, které lidé získají spotřebou určitého zboží.

Ve skutečnosti veškeré ekonomické vztahy jsou vztahem mezi příčinou a následkem.

Konkurence nutí ceny pohybovat se směrem k rovnovážné ceně. Jsou-li ceny nastavené nad rovnovážnou úrovní, nebudou firmy schopny prodat to, co vyrobí, a budou se plnit jejich sklady.

Trh práce funguje stejně jako trh s jiným zbožím. Jediným rozdílem je, že poptávají firmy a nabízejí domácnosti.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře