Albert Schweitzer

0

Život se pro nás stává těžší, když žijeme pro druhé, ale zároveň se stává šťastnějším a bohatším.

Účelem lidského života je sloužit a ukázat soucit a vůli pomáhat druhým.

Svět skrývá hrozné drama vůle k životu, která se sobě rozštěpila. Jedna bytost prospívá na úkor druhé, jedna ničí druhou.

Můj život je můj argument.

Účelem lidského života je sloužit a ukázat soucit a vůli pomáhat druhým.

Náboženství je víc než popření světa a života.

Kdo mnoho krásného v životě získal, musí za to vydat odpovídající měrou.

Jako vlna neexistuje sama o sobě, ale pokaždé je součástí pohybu oceánu, tak ani my nemůžeme procházet životem sami, ale vždycky máme účast na zkušenosti života, který působí všude.

Nikdo nesmí zavírat oči a myslet si, že utrpení, od něhož se odvrátil, vlastně neexistuje.

Přemýšlejte občas o utrpení.

Úspěch není klíčem ke štěstí. Štěstí je klíčem k úspěchu. Pokud vás baví to, co děláte, budete úspěšní.

Úspěch není klíčem ke štěstí. Štěstí je klíčem k úspěchu. Pokud vás baví to, co děláte, budete úspěšní.

Etika není nic jiného než úcta k životu.

Etika není nic jiného než úcta k životu.

Úcta k životu je nejvyšší instance.

Ti, jimž je dopřáno svobodně a zcela osobně sloužit, měli by toto štěstí přijmout jako lidé, kteří tím získávají pokoru. Vždy by měli být pamětlivi toho, že mnozí by chtěli a dovedli jednat jako oni, ale nemohou. Proto každý, kdo má to štěstí a smí přinášet pomoc a dobro, měl by pochopit, že se mu tím dostává velké milosti.

Štěstí není nic jiného než dobré zdraví a špatná paměť.

Někdy naše vlastní světlo zhasne a je ozařováno jiskrou od někoho jiného.

Nikdy neříkej, že na světě už není nic krásného.

Kdyby se lidé v dospělosti stávali tím, po čem touží ve čtrnácti letech, byl by svět dočista jiný.

Dobré svědomí je vynález ďáblů.

Nejvyšší odvolací soud je odpuštění pro život.

Člověk ztratil schopnost předvídat a předcházet.

Existenční boj je dvojí povahy. Člověk se musí uplatnit v přírodě a proti přírodě a také mezi lidmi a proti nim.

Pravda nemá žádný zvláštní čas. Jeho hodina je nyní-vždycky.

Pokora je schopnost vnímat s úctou i nejmenší věci života.

Optimista je člověk, který vidí všechno zeleně, zatímco pesimista vidí červeně. Skutečně moudrý člověk vidí barevně.

Člověk může vykonat mnoho dobrého, aniž si musí ukládat nějakou oběť.

Náhoda je pseudonym, který si bůh zvolí, když chce zůstat inkognito.

Myšlení je konfrontace mezi chtěním a poznáním, která probíhá v mém nitru.

Laskavost dokáže hodně.

Etika, která je formulována na principu účelovosti, je vždy relativní.

Etika se musí vypořádat s třemi protivníky, s bezmyšlenkovostí, s egoistickou sebezáchovou a se společností.

Nejvyšším důkazem ducha je láska.

Etika je činnost člověka směřující k zajištění vnitřní dokonalosti.

Etika je činnost člověka směřující k zajištění vnitřní dokonalosti.

Člověk nemusí být andělem, aby byl svatý.

Člověk nemusí být andělem, aby byl svatý.

Prvním krokem ve vývoji etiky je pocit solidarity s ostatními lidmi.

Udělejte něco krásného. Lidé to mohou napodobit.

Dělejte něco pro někoho každý den.

Moderní člověk se zvláštním způsobem rozplývá v sociálním celku.

Snažte se vždy dělat něco dobrého. Každý člověk musí hledat, aby si uvědomil svou pravou hodnotu.

Všichni jsme spolu, ale umíráme sami.

Člověk může dělat jen to, co dělat může.

Důvěra k životu mi dává základní princip morálky.

Prvním krokem ve vývoji etiky je pocit solidarity s ostatními lidmi.

Všichni jsme spolu, ale umíráme sami.

Někdy naše světlo uhasíná, ale někdo jiný ho znovu rozfouká v plamen. Každý z nás je velkým dlužníkem těm, kteří toto světlo rozžehli.

Člověk je chytré zvíře, které se chová jako imbecil.

Vždycky se najde někdo, kdo vás potřebuje.

Každý si může zřídit své Lambarene.

Humanita spočívá v tom, aby člověk nikdy nebyl obětován cíli.

Dobrý příklad není jednou z možností ovlivnit jiné lidi. Je to jediná možnost.

Afričan je můj bratr, ale je můj mladší bratr již několik století.

Snažte se vždy dělat něco dobrého. Každý člověk musí hledat, aby si uvědomil svou pravou hodnotu.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře