Albert Camus

0

Bez zoufalství neexistuje žádná láska k životu.

Své zásady by si člověk měl šetřit pro velké příležitosti.

Snazší je dosáhnout úspěchu, obtížnější si ho zasloužit.

Vinné svědomí se musí přiznat a umělecké dílo je přiznání.

Pravé štěstí spočívá v radostech z vlastní povahy.

Absurdní člověk chápe, že nikdy nebyl svobodný. Ale absurdno nás zároveň poučuje, že zítřek neexistuje. A to je příčinnou naší přehluboké svobody.

Svoboda není nic jiného než šance být lepší.

Jediný způsob, jak nebýt odloučen od ostatních, je koneckonců dobré svědomí.

Nikdo toho nemá na svědomí tolik, aby mu Bůh neodpustil.

Stáří se vyhojit nedá.

Vše, co není v lásce posvátný ceremoniál, je zvrhlá orgie těla a ducha.

Lidé si pořád myslí, že k sebevraždě má člověk důvod. Ale je docela dobře možné, že k ní má důvody dva.

Existuje pouze jeden opravdu závažný filozofický problém: to je sebevražda.

Existuje jen jeden skutečně vážný filozofický problém. A to je sebevražda.

Rozum korumpuje srdce.

Nic není opovržlivější než respekt založený na strachu.

Odpuštění je spojeno s přírodou a instiktem, nikoli se zákonem. Zákon se podle definice nemůže řídit stejnými pravidly jako příroda.

Žádná příčina neodůvodňuje úmrtí nevinných lidí.

Nekráčej přede mnou, možná za tebou nepůjdu. Nekráčej za mnou, možná tě nedokážu vést. Kráčej vedle mě a buď můj přítel.

Přátelství často končí v lásce, ale láska v přátelství - nikdy.

Integrita nepotřebuje pravidla.

Jsou dvě pravdy a jedna z nich nesmí být nikdy vyslovena.

Chuť po pravdě za každou cenu je vášeň, která nic neposkytuje.

Potřeba mít pravdu je znamením vulgární mysli.

Podle definice nemá vláda žádné svědomí. Někdy má politiku, ale nic víc.

Podzim je druhé jaro, kdy každý list je květina.

Skutečnou vášní dvacátého století je otroctví.

Neexistuje osud, který nemůže být překonán pohrdáním.

To, co vytýkám křesťanství, je skutečnost, že se stalo doktrínou nespravedlnosti.

Kultura: výkřik mužů tváří v tvář jejich osudu.

Lhostejnost vesmíru je blahodárná.

Nebýt milován, to je smůla, ale nemilovat, to je neštěstí.

Láska ze soucitu je vlastně jen ranou z milosti.

Co svět vyžaduje od křesťanů je, že by měli být i nadále křesťany.

Společnost založená na produkci; je pouze produktivní, ne kreativní.

Někdy se člověk domnívá, že má jistotu, a ve skutečnosti mu jistota chybí.

Jistota, že jsme inteligentnější než ostatní, je povážlivá už proto, že ji s námi sdílí tolik pitomců.

Ironické filosofie produkují naléhavá díla.

K vyplnění lidského srdce stačí bojovat proti vrcholům.

Posouzení, zda život stojí za to, znamená odpovědět na základní otázku filozofie.

Ti, kteří postrádají odvahu, vždy naleznou filozofii, která to ospravedlní.

Člověk bez etiky je divoká šelma, která se ztratila ve světě.

Nad lidskou ctí není nikdo.

Když jsem si uvědomil, že se nedokážu oddělit od svého času, rozhodl jsem se, že se stanu jeho součástí.

Ctnost se nemůže oddělit od skutečnosti, aniž by se stala zásadou zla.

Každá překážka umožní urazit další kus cesty.

Nejhojněji obdaruje budoucnost ten, kdo všechno dává současnosti.

Násilí je nevyhnutelné a neodůvodněné.

Někteří lidé mluví ve spánku. Přednášející mluví, zatímco ostatní spí.

Když jde člověk pomalu, lehko si užene úpal.

Abychom byli šťastní, nesmíme být příliš znepokojeni ostatními.

Člověk nikdy není nešťastný ve všem všudy.

Člověk je jediné stvoření, které odmítá být tím, kým je.

Abychom se poznali, měli bychom se prosadit.

Všechny skutky a všechny skvělé myšlenky mají směšný počátek. Skvělé práce se často rodí na rohu ulice nebo v restauračních otáčivých dveřích.

Jak už jednou člověk umírá, otázka jak a kdy ztrácí význam.

Nečekejte na poslední soud - probíhá každý den.

Šarm je způsob, jak získat odpověď "Ano", aniž byste museli položit jasnou otázkou.

Nejsem určen pro politiku, protože nejsem schopen chtít či přijmout smrt protivníka.

Na každém pouličním rohu může pocit absurdity zasáhnoout každého muže v obličeji.

Zřídkakdy věříme těm, kteří jsou lepší než my.

Skutečná šlechta je založena na opovržení, odvaze a lhostejnosti.

Kdo je rebel? Člověk, který říká ne, ale jeho odmítnutí neznamená vzdání se.

Chtěl bych být schopen milovat svou zemi a stále milovat spravedlnost.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře