Sociální fobie

0

Sociální fobie je porucha neurotického charakteru, která se vyznačuje strachem z určitého kontaktu, nejčastěji sociálního či mezilidského. Sociální fobii doprovází úzkost, která má kořeny v nevědomých i vědomých negativních očekávání vlastního selhání.

Sociální fobie

Očekávání ze selhání je hluboce zaseto v negativní půdě vytvořených především výchovou, kdy dítě vyrůstalo bez lásky a nebylo plně přijato a milováno bez výhrad, které by zalévalo pocit vlastní hodnoty a lásku k sobě samému. Tak jak bylo nejisté dětství člověka postiženého sociální fóbií, takové má očekávání od svého okolí.

Časem se negativní obraz sebe samého stává nedílnou součástí osobnosti a kritický hlas, promlouvající z nevědomí, mu v krizových situacích vráží nůž do zad. Výsledkem je pak úzkost.

Výskyt sociální fobie

Sociální fobie se nezaměřuje na pohlaví, vzdělání, zaměstnání či cokoliv jiného z lidské společnosti. Jediné co má sociální fobie společného napříč lidským rodem je věk. V odborné literatuře se uvádí, že SF se vyskytuje od puberty a průměrná délka trvání je 25 let, kdy se porucha postupně vytrácí, tak jak se lidé postupně přizpůsobují ke svému okolí. Lidé trpící sociální fobií již ze samé podstaty nemoci ve valné většině případů odbornou pomoc nevyhledávají.

Léčba sociální fobie

Léčba je možná a i když dlouhá léta stála tato nemoc na okraji zájmu společnosti včetně medicínského konglomerátu tak od konce minulého století se již mu přiznala plná pozornost a je k dispozici spousta léků a terapií.

Lehčí formy sociální fobie se léčí pomocí psychoterapie, nejčastěji kognitivně behaviorální, se kterou se sklízí značné úspěchy, tak i pomocí psychofarmak, které se nasazují při těžších příznacích.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře