Zajímavosti o češtině

0
Zajímavosti o češtině

Jazyk je základním nositelem kultury národa a nejinak je tomu i u češtiny.

Nářečí českého jazyka lze rozdělit do čtyř skupin, a každou skupinu do čtyř podskupin. Existuje tak přibližně 16 nářečí češtiny.

Čeština vznikla koncem 1. tisíciletí ze západního nářečí praslovanštiny.

Čeština má tři vrstvy: hovorovou, neutrální a spisovnou.

Čeština přejímá z cizích jazyků nová slova odjakživa. Od staroslověnštiny, přes latinu a němčinu, až po dnešní angličtinu.

Spousta slov natolik zdomácněla, že už ani netušíme, že jsou původně odjinud. Například slovo koule pochází z germánštiny a slovo kalhoty pochází z italštiny.

Několik slov se dostalo i z češtiny do angličtiny: dollar, pistol, polka a robot.

Z arabštiny převzala čeština slova jako: alkohol, káva, trafika.

Slova: čapka, jogurt, klobouk a tasemnice do češtiny vpadla z turečtiny.

Čeština přejímá slova tradičně ze států, které definují danou oblast. Z francouzštiny tedy prosakují slova o módě (baret, blůza, manžeta). Z italštiny k nám dozvonila slova jako forte, piano, soprán a další hudební označení. Z oblasti kultury a vědy čeština převzala slova z řečtiny.

První dochovaný česky psaný dokument pochází z roku 1057.

Různé skupiny používají svůj vlastní slang, který může prosáknout i do hlavního jazyka.

Čeština disponuje 7 pády (nominativ, genitiv, dativ, akuzativ, vokativ, lokál, instrumentál).

Čeština rozlišuje 10 slovních druhů. (Substantiva, Adjektiva, Pronomina, Numeralia, Verba, Adverbia, Prepozice, Konjunkce, Partikule, Interjekce)

Češtinou hovoří na celém světě asi 13 milionů lidí, z toho jich 10 milionů žije v České republice. (zdroj: wikipedia)

Čeština je úředním jazykem České republiky a Evropské unie, lze ji použít i na Slovensku. Dokonce je to i uzákoněno. (zdroj: zákon 184/1999 Z.z. §6)

V češtině pokrývá 10 % nejběžnějších slov a frází až 20 % textu.

Tisíc nejběžnějších slov a frází pokrývá 65 % textu.

Na území Banátu (rozprostírající se na západní části Srbska a části Rumunska) se mluví odnoží češtiny, které se říká Banátská čeština. Vznikla z dialektů od kolonistů z Čech z 19. století. (zdroj: Wikipeda)

Moravština je označení češtiny na Moravy a nemá ucelenou podobu.

Nejrozsáhlejší slovník jazyka českého z let 1935-57 obsahuje 250 000 hesel, odhaduje se že čeština obsahuje přes 300 000 slovních kořenů.

zdroje: Martin Prošek, ředitel Ústavu pro jazyk český AV ČR, Wikipedia, rozhlas.cz, languagcoursesuk.co.uk

Mohlo by se vám líbit

Komentáře