Slovní hříčky, neboli kalambury jsou věty, které mají více významů. Často lze významy zaměnit fonetickou intonací, či pauzou mezi slovy.

Dano, ne < - > Danone

sousedi byli vepři < - > sousedi byli ve při

autodoprava < - > auto do prava

Kladně o Kladně

Kdy je muž naivní? < - > Když je na i v ní.


Šéfe, chtěl bych přidat - > > > No tak přidej.

Znáte další?

Komentáře Slovní hříčky o všem? Ovšem!