...-filie

0

Skupina slov obsahující koncovku -fil(ie) značí milovníky či milující něco. Slovní kořen pochází z řeckého filia (φιλια) což značí lásku, přátelství či náklonost.-fílie A
-Fílie ablutofilie – sexuální vzrušení vyvolané představou koupele nebo sprchy (viz též ablutomanie)
acidofilie – vlastnost organismu dobře snášejícího nebo vyžadujícího kyselou reakci substrátu (acidofilní mléko)
afrofilie – stavba a vytírání se do pěnových hnízd
akrotomofilie – sexuální zaměření na jedince s amputovanými končetinami či na protézy.
amaurofilie – sexuální upřednostňování slepého či slabozrakého partnera.
androfilie – sexuální zaměření na dospělého muže (homosexuální i heterosexuální)
antikvofilie – zájem o starožitné, antikvární předměty
asfyxiofilie, asfyxifilie – sexuální vzrušení ze sebeškrcení při onanii
autagonistofilie – vytváření náhodných situací při kterých je možno vystavit svou nahotu. Druh exhibicionismu.
autoassassinofilie, autoassassinatofilie – sklon k sexuálně motivovanému sebevražednému jednání
autoasfyxifilie – viz asfyxifilie
autofilie – (chorobné) milování sebe samého (též narcismus)
autogynefilie (autogynekofilie)– viz gynekofilie
autonekrofilie – sexuálně touha považovat se za mrtvolu a být jako mrtvola milován
autopedofilie – sexuální potřeba jedince, aby s ním bylo nakládáno jako s malým dítětem.
azoofilie – sexuální zaměření vůči mrtvolám. Též nekrofilie.


-fílie B
belonefilie – sexuální vzrušení z ostrých, špičatých předmětů např. jehel a špendlíků. Viz též piercing
bestiofilie – erotické zaměření na zvířata, zoofilie, jeden z významů sodomie
bibliofilie – láska ke knihám
biofilie – pud sebezáchovy
brotofilie – patologické preferování pohlavního styku před výběrem partnera podle věku a přiměřeného biologického stavu


-fílie D
démonofilie – sexuální vzrušivost vůči k bohům, duchům a démonům
dendrofilie – sexuální orientace na stromy, též xerxésismus
didaskalofilie – dětská sexuální náklonnost k učiteli a naopak


-fílie E
efebofilie – sexuální zaměření na dospívající chlapce (platí i pro dospělé ženy), též pederastie
egrotofilie – sexuální zaměření na nemocné lidi
elektrofilie – 1. vlastnost částice (kationu nebo neutrální molekuly) akceptující elektrony 2. sexuální vzrušování elektrostimulací
ergofilie – 1. pohlavní vzrušení vyvolávané pohledem na obratné a silácké pohyby, sexuální vzrušení ze sledování určité pracovní činnosti nebo dovednosti jiného jedince
exkrementofilie – sexuální vzrušení vyvolané pomazáváním se svými či cizími výkaly


-fílie F
fobofilie – libování si ve strašidelných zážitcích, v prožívání strachu
formikofilie – preference sexuálních praktik s pomocí malých zvířat (hmyz, žáby, šneci apod.)


-fílie G
gerontofilie – sexuální preferování na jedince z jednoznačně zjevnými známkami stárnutí
graeofilie – sexuální zaměření na staré ženy. Forma gerontofilie
gynekofilie (gynofilie, chybně se používá též gynefilie) – sexuální zaměření na pohlavně zralé ženy


-fílie H
hebefilie – sexuální preferování dospívajících dívek (viz též korofilie)
hefefilie – sexuální vzrušivost při pohledu na určitou látku nebo dotýkání se jí (např. samet, tesil, hedvábí a pod.) )
helikofilie – neschopnost vykonat soulož s jiným než stejně starým partnerem (vrstevníkem)
heliofilie – obliba slunného prostředí (bot.)
hemofilie – dědičná chorobná krvácivost
hirsutofilie – sexuální zaměření na extrémně chlupaté jedince
homilofilie – sexuální touha po souložení v kostele při mši
homofilie – 1. láska k lidem 2. jinak řečeno homosexualita
hybristofilie – sexuální touha po vězních, vrazích a vůbec jedincích kteří se dopustili něčeho nezákonného
hydrofilie – (zejména chemie a botanika) mající příchylnost k vodě, schopný nasávat vodu nebo se v ní rozpouštět, opylování prostřednictvím vody (vodosnubnost)
hygrofilie – vlhkomilnost (látek nebo organismů)


-fílie CH
chremastistofilie – postiženého sexuálně vzrušuje, když je oloupen nebo okraden
chronofilie – označení pro erotické náklonnosti specifikované věkem osob, na něž jsou zaměřeny. Pod tento pojem spadá pedofilie, infantofilie, hebefilie, efebofilie, gerontofilie, (neparafilní) teleiofilie.


-fílie I
infantofilie – sexuální náklonnost vůči velmi malým dětem (cca 1–5 let). Někdy je považována za podskupinu pedofilie.

-fílie K
kakorafifilie – sexuální vzrušení nad vlastním neúspěchem
keraunofilie – sexuální vzrušení z bouřky
klaustrofilie 1. touha po stísněných prostorech 2. (chorobná) touha uzamykat se
kleptofilie – vzrušivost krádežemi cizích věcí nebo věcí potenciálního partnera
klyzmafilie (klysmafilie)– anální či vaginální dráždění klystýrem
knissofilie – sexuální vzrušení navozované silnou vůní
koprofilie – 1. záliba v manipulaci s výkaly, viz též kopromanie 2. vlastnost organismů žijících na výkalech (bakterie, houby)
korofilie – sexuální náklonnost (především lesbických žen) k dospívajícím dívkám (viz též hebefilie)
kynofilie – sexuální zaměření na psy

-fílie M
maiestofilie – sexuální vzrušení při pohledu na těhotnou ženu
monumentofilie – sexuální orientace zaměřená na hroby, symboly státní moci atp. (viz též statuofilie)
myrmekofilie – soužití některých živočichů (zejména hmyzu nebo jiných členovců) s mravenci v mraveništích (zoolog.)
mysofilie (myzofilie) – fetišistická, někdy i masochistická záliba v prostředcích menstruační hygieny, špíně, páchnoucích odpadcích apod.


-fílie N
naratofilie – sexuální vzrušení je dosahováno vulgární komunikací s partnerem či poslechem vulgárností
nekrofilie 1. láska k mrtvolám, sexuální vzrušivost v přítomnosti mrtvého těla nebo pohlavní styk s ním. 2. u Fromma protiklad činorodého přístupu k životu
neofilie – (chorobná) láska ke všemu novému
nepiofilie – sexuální zaměření na kojence. Někdy řazena jako podskupina pedofilie.
neoterofilie – sexuální zaměření na mladší jedince stejného nebo i opačného pohlaví
notafilie – sbírání papírových platidel, nauka o nich. Obdoba numismatiky.
nozofilie – erotická náklonnost vůči smrtelně nevyléčitelnému člověku, fascinace těžkými chorobami


-fílie O
ofidiofilie– sexuální ukájení pomocí plazů resp. hadů
osfreziofilie – sexuální vzrušení z určité vůně


-fílie P
parafilie – nestandardní erotické zaměření nebo sexuální preference (obdoba staršího termínu deviace) (nezaměňovat s botanickým termínem parafylie)
partenofilie 1. sexuální preferování dívek – panen. 2. zaměření lesbických žen na adolescentní dívky
passiofilie – lehčí forma sado–masochismu prožívána spíše citově
pedofilie – erotické zaměření na děti před pubertou a v rané pubertě
pedonekrofilie – sexuální náklonnost k dětským mrtvolám
pornofilie – oblibování pornografie, láska k pornografii
presbyfilie , presbyterofilie – 1. sexuální úchylky vznikající v souvislosti s geriatrickými poruchami (stárnutím) 2. sexuální náklonnost k lidem staršího věku
pyrofilie – erotická náklonnost k ohni, sexuální vzrušení vyvolané ohněm. Viz též pyromanie.


-fílie S
Statuofilie, ilustrační foto
siderodromofilie – citová náklonnost k železnici (údajně používal již Sigmund Freud)
skatofilie 1. výskyt na výkalech (biol.) 2. sklon k sexuální aktivitám ve špinavém a pokáleném prostředí, záliba čichat k páchnoucím věcem – viz též koprofilie, mysofilie
telefonní skatofilie – vzrušování se při anonymních telefonátech s oplzlým obsahem. Viz telefonní skatologie.
skoptofilie – vzrušení ze „šmírování“ jiných osob v intimních situacích. Též voyerství.
skotofilie – libování si v temném prostředí nebo v noci
somnofilie – vzrušivost spící osobou (partnerem)
spazmofilie – sklon ke křečím, časté křeče, hysterie, u dětí psotník
spektrofilie – chorobné představy sexuálního styku s duchy nebo démony
statuofilie – sexuální zaměření na sochy, pygmalionizmus. Viz též monumentofilie.
stigmatofilie – sexuální fascinace z čerstvé krve např. při nehodách
symfilie – druh symbiózy, kdy jeden druh je hostitelem (poskytuje úkryt, ochranu a potravu) a dostává od hostujícího organismu sladké nebo narkotické sekrety
symforofilie – sexuální vzrušení ze sledování katastrof, automobilových nehod atp.


-fílie T
teleiofilie – erotická náklonnost k dospělým, protiklad pedofilie
trombofilie – vrozené zvýšení srážlivosti krve


-fílie U
urofilie – sexuální vzrušení z moči (zpravidla cizí, např. opačného pohlaví), ondinizmus, undinizmus, urolagnie, urinolagnie.


-fílie X
xenoglosofilie – obliba v používání cizích a nezvyklých výrazů, malapropiszmus
xenofilie – (neurotická, přehnaná) obliba všeho cizího, zahraničního apod.
xerofilie – suchomilnost (rostlin)


-fílie Z
zoofilie – 1. láska ke zvířatům (knižně) (viz též zoomanie) 2. erotická náklonnost ke zvířatům, sexuální preferování zvířat, sexuální ukájení se s nimi
zoonekrofilie – touha po sexuálním styku se zvířecí zdechlinou

Mohlo by se vám líbit

Komentáře