Xenolálie

0

Zatímco glosolálie znamená mluvit neidentifikovatelnými jazyky, xenolálie je schopnost mluvit skutečnými jazyky, ke kteréžto schopnosti se mluvčí dostává za pomoci paranormálních prostředků. Takže "mluvení jazyky", jak se praktikuje těmi v extázi při svatodušních církevních svátcích, se musí přesněji definovat jako glosolálie ne xenolálie. Než se je podařilo zaznamenat na magnetofonový pásek, byl nesrozumitelný proud slov tryskající z těchto osob považován za ryzí "jazyk" klasický nebo moderní případně za "jazyk andělů". Ale počítačové analýzy zaznamenaných zvuků typických pro svatodušní církevní obřady naznačují, že nepatří k jazykům, ale spíše k jakýmsi typům, jež postrádají slovní zásobu nebo rozpoznatelnou syntax.

Taková analýza však nedokazuje, že by se opravdová xenolálie za žádných okolností nikdy nevyskytovala. A k tomu navíc xenolálie nebo xenoglosie byla zjištěna přinejmenším v jednom případě a to v případě hypnotické regrese, která přináší vzpomínání si na dřívější inkarnace.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře