Wolf Grigorjevič Messing

0

Na poli psychických věd, nebo přesněji lidí ovládajících údajně psychické síly není příliš mnoho zdokumentovaných lidí, ale pár jich najdete. Jedna z výraznějších osobností celosvětového formátu je Wolf Grigorjevič Messing, který se narodil v malém polském městečku Gora Kalvaria nacházející se poblíž Varšavy, nutno podotknout, že tenkrát se nejednalo o Polsko, nýbrž o území carského Ruska.

V raném mládí ho zasáhlo vidění, které mu ovlivnilo celý zbytek života. Na schodech verandy Messingovy rodiny se mu při cestě do obchodu, kam ho poslal otec pro cigarety, zjevila postava oděná do bílého roucha: "Synu můj, pokud chceš dosáhnout naplnění svého života, tak vstup do školy a tvé modlitby budou vyslyšeny.", poté omdlel. Po zážitku začal opravdu navštěvovat rabínskou školu a silně věřit v mocné síly nad námi, které ho provázejí a pomáhají na cestě životem, školu snad nedokončil a začal cestovat již v mládí..

Jeho psychické síly, schopnosti i dovednosti jej všude předcházely a pomáhaly mu otevírat různé dveře. Ve Vídni roku 1915 se setkal s Albertem Einsteinem i Sigmundem Freudem, které inspiroval v jejich zkoumání. Freud údajně řekl, že kdyby ho potkal dříve, tak zasvětí svůj život zkoumání parapsychologie místo psychoanalýzy (zmínka o setkání je zdokumentovaná v hovorech se Satja Sái Bába, viz níže).

Wolf Messing

Kolem roku 1917, když se Stalin dostával k moci přišel Wolf Messing ke Stalinovi a vyprávěl mu o schopnostech, kterými údajně disponuje. Stalin mu tedy dal několik úkolů, aby prověřil jeho schopnosti. Nakolik se přání snoubí s realitou není úplně jasné, nicméně Messing dostal za úkol otestovat v praxi loupež pomocí psychiky. Měl z moskevské banky přinést 100.000 rublů pod dohledem tehdejší NKVD, kteří událost popisují: "Messing šel k pokladníkovi a podal mu prázdný papír. Pokladník se podíval na papír, pak na něj a znova na papír. Pak mu na stůl vysázel 100.000 rublů, Messing si je vložil do aktovky a odešel." Neuvěřitelné? Možná, nicméně současný britský iluzionista Brown v podstatě předvádí to stejné, jen mu lidé tleskají a považují to za psychologii a hypnózu. V jiné zkoušce byl uzavřen v přísně střeženém vládním centru v Kremlu a měl se pokusit utéct. Messing vnukl svým strážím, že je někdo jiný a v klidu odešel hlavním vchodem.

Satja Sai Baba

V roce 1927 cestoval do Indie, aby prozkoumal a pravděpodobně i porovnal své síly s tamními jogíny. Je známo, že se setkal s Gandhím a s jedním z nejvýraznějších indických jogínů, údajnou reinkarnací Šivy se jménem Satja Sáí Bába, který jej zmiňuje ve svých promluvách. Oficiální stránka jeho učení je sssbpt.org. Zmínka je v sekci Volume 14, kapitola 57, stránka 364-365 a hovoří tam o velmi silné duchovní osobnosti s názvem Wolf Messing, který byl Stalinem poslán do Hitlerovy přítomnosti. Což je mimořádně zajímavé z pohledu prolnutí s jinou důkladně zdokumentovanou historickou osobností. Přesný odkaz na stránku, kde se dokument ve formátu PDF nachází je sssbpt.info/english/sssvol14, zde je to 57. dokument.

Jak již víme z promluv indické osobnosti světového formátu, tak Stalin poslal roku 1939 Wolfa Messinga do Německa, kde prorokoval Hitlerovi smrt a určil ji na rok 1945. Což se Hitlerovi samozřejmě nelíbilo a tak musel pronásledovaný Messing utéct zpět do Moskvy, kde již zřejmě unaven z cestování zůstal až do své smrti. Existuje názor, že Hitler útokem na Sověty chtěl Messinga, aby jednak zvrátil jeho proroctví a jednak se nacisté dlouhodobě zajímali o psychické schopnosti lidí, stejně jako ostatní světové velmoci a Messing patřil mezi ty vzácně výjimečné o kterých se vědělo.

Nakolik Messingova schopnost přinesla vítězství v boji proti Německu a nakolik přispěla k ukončení II.světové války není úplně jasné, ale vzhledem k prohře Německa na plné čáře se člověk nemůže nezamyslet nad účinkem jiných sil než těch vojenských. Koncem října 1974 byl Wolf Messing hospitalizován v Moskevské nemocnici kvůli operaci kyčle a kyčelních tepen, operace proběhla úspěšně. 8.listopadu 1974 však zemřel na nevyjasněné selhání ledvin a plicního edému.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře