Samovolné vznícení člověka

0
Spontánní samovznícení člověka

Spontánní samovznícení člověka (Spontaneous human combustion (SHC)) je fyzikální událost, kdy bez zjevné příčiny a zdroje vznícení chytne lidské tělo nebo část těla a shoří na popel. Záhadná událost, která tyto případy provází je, že okolí nebývá, s ohledem na vysokou teplotu, adekvátně poškozeno. Není výjimkou, že lidské tělo je spáleno na popel a okolí je nedotčeno.

Na obrázku výše je obět z roku 2013, kdy do nemocnice v Indii byl přijat malý Ráhul, který začal samovolně hořet. Nicméně se ho podařilo uhasit. Takových případů zná historie celou řadu a od prvního popsaní v 17. století se podařilo odhalit na stovky případů, kdy oběť většinou nepřežila.

Forenzní vyšetřování, které se zabývalo nahlášenými případy samovznícení vyústilo v řadu hypotéz, kterými se snaží tyto události vysvětlit.

Alkoholismus

Jako jedno z prvních vysvětlení, které se problému samovznícení dostalo bylo nasycení těla alkoholem a následné vzplanutí. Několik obětí se občas napilo, ale rozhodně se to netýkalo všech obětí. Navíc potřebné množství pro vzplanutí několikanásobně převyšuje množství, které je možno absorbovat pitím. Tato teorie není příliš pravděpodobná pro většinu případů.

Samovznícení - kulový blesk

Mezi časté pokusy o vysvětlení záhad je použitím další záhady, tímto se nám to zacyklí a nevíme vůbec nic. V každém případě kulový blesk se řadí mezi nejméně prozkoumané, avšak prokázané, jevy vůbec. Takže tato teorie se zdá být velmi slibná. Ale nekoresponduje s věkem obětí, který není náhodný, ale selektovaný ve vyšším věku, ale určitý náznak souvislosti by tu být mohl.

Jaderná fúze za studena

Tato teorie se stala velmi populární krátce poté, co Martin Fleischmann a Stanley Pons oznámili krátce po roce 1989 uskutečnění jaderné fúze pomocí deuteria z těžké vody za pokojové teploty. I když se všechny pokusy o opakování setkaly s neúspěchem, tak nám experiment dal novou teorii o vzniku samovolného vznícení člověka.

Poškozená mitochondrie

Některé teorie nám říkají, že samovolnému vznícení člověka může dojít při určitém specifickém poškození lidské buňky. Část buňky, která má za úkol štěpit cukry na energii může uvolňovat vodík, kterým je poháněna a při nešťastném nahromadění se může samovolně vznítit.

Teorie knotu

Nejčastěji používané vysvětlení pro případy náhlého samovznícení se používá knotová teorie, kdy je vlastně tělo velká svíčka a vosk nahrazuje tuk. Teorie se stala uznávanou i díky experimentu televizní stanice BBC, která v roce 1989 natočil pořad, kde tuto záhadu vysvětlovala touto hypotézou a názorně zapálila mrtvé prase obalené do prostěradla nasyceného benzínem. Vepřík hořel sedm hodin a pak byl experiment ukončen se statusem "vyřešeno".

Tato teorie se dotýká již samotného problému a nastiňuje možné řešení, nicméně nevysvětluje mnoho případů, které se stali u spících v posteli nebo pod širákem.

Elektrostatické jevy

Mezi další teorie, které se snaží vysvětlit fenomén SHC - samovznícení člověka jsou elektrostatické jevy. Každý z nás dostal "ránu" po dotknutí kovu, které předcházelo nabití elektrickým nábojem o syntetické materiály nebo látky, které touto vlastností disponují. Jedná se vlastně o krátký elektrický výboj a v hlavách některých lidí se utvořil názor, že tato jiskřička může sloužit jako zápalovací činidlo. Avšak nikoliv na povrchu, ale uvnitř těla, cosi se tře o něco a pak díky produktům z trávení potravy se vznítí plyny, které se při trávení také občas vyskytují. Jiskra zahájí proces hoření až tělo dokonale shoří a okolo zůstane vše bez poskvrny, nebo spíš bez známek spalování.

Ano, jedná se sice o reálný fenomén, který všichni známe, ale v netradičním hávu a obsahujícím mnohá ale.

Teorie samovznícení - pyroton

Na všechny nevysvětlitelné jevy tu mámě nějakou hypotetickou částici, která z části nebo plně daný jev vysvětluje, na gravitaci tu máme "graviton" na psychické síly tu jsou mentiony a na spontánní samovznícení člověka tu máme pyrotony, což je částice, která je součástí kosmických paprsků, kterými je Země bombardována neustále a občas se zadaří a po zásahu buněčného jádra nastartuje řetězovou reakci. S touto částicí přišel americký soukromý badatel Larry E. Arnold a napsal o tom celou knížku "The Mysterious Fires Of Ablaze!" s podtitulem "Spontaneous Human Combustion", kterou vydal v roce 1995.

Psychotronika

Psychotronické nebo parapsychologické nauky mají obvykle odpověď na úplně každou otázku, která nás vůbec může napadnout. Dává odpovědi na všechny záhady a nejasnosti a obvykle i jasné věci vysvětluje svým typickým způsobem. A tak i samovolné vznícení člověka je vlastně produkt mysli, která si usmyslila, že to tak prostě bude.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře