Psychické schopnosti člověka

0

Připusťme na okamžik, že existují odmítané schopnosti a rozeberme možnosti pomocí oblíbeného hypotetického scénáře. Pokud by taková síla existovala, pocházela by zevnitř, nikoliv zvenčí. Uměl by to člověk schopný se soustředit a dostat se do nejhlubších zákoutí své mysli. Myslíte, že by to uměl spíš introvert, nebo extrovert? Veškeré námitky a hlavní boj proti těmto schopnostem pochází samozřejmě od extrovertů, introvert je ticho a myslí si své. Myslíte si, že by někdo se schopnostmi kývl na nabídku milionu dolarů, aby vystoupil z anonymity? To těžko, to by se mu nevyplatilo ani z finančních důvodů, ani z jiných. To by udělal jen extrovert toužící po slávě a i tak by to bylo riziko a použil by své síly jiným způsobem. V každém případě je psychická síla člověka spíš jako řeka, která je pokaždé jiná a nelze 100% opakovat jakoukoliv ukázku psychické síly. Umíte snad ze semínka pokaždé vypěstovat stejnou rostlinu se stejnými listy, sklonem, průměrem stonku? To je, ale hloupost, že? A přesně takhle se argumentuje proti psychických silám. Ukaž, přesně a musí se to povést pokaždé! Ani semínko nevyklíčí pokaždé.

Rozdělení psychických sil

Mezi nejznámější hypotetické schopnosti patří:
telepatie - schopnost číst lidské myšlenky
telekineze - schopnost ovládání předmětů pomocí myšlenek
Z těchto sil jsou odvozené další jako, chronokineze (ovládání času), geokineze, kryokineze (ovládání ledu), lumokineze (ovládání světla, možnost neviditelnosti), vitakineze (ovládání životní energie), pyrokineze (ovládání ohně), hydrokineze (ovládání vody), aerokineze (ovládání vzduchu, potažmo plynů), biokineze (ovládání živé hmoty), elektrokineze (ovládání elektřiny), atmokineze (ovládání počasí)...
Mezi další schopnosti a možnosti psychických sil se řadí astrální cestování, aura, biomagnetismus, proutkaření a někdy se označují jako ESP (z anglického Extra Sensory Perception - mimosmyslové schopnosti.
Mělo by se jednat o stejnou sílu, která má mnoho projevů, jako závodník pětiboje užívá své schopnosti k různým soutěžím, nebo schopnost psaní užíváte k psaní různých témat. Vždy se v těchto případech jedná o psychickou sílu a vše ovládáte pomocí vaší životní síly.

Souhrnný název pro všechny tyto schopnosti, nebo jevy, chcete-li je parapsychologie, nebo moderněji znějící psychotronika, která měla obejít špatnou reputaci původní parapsychologie.

Nutno připomenout, že oficiální věda ani učení škol v žádném případě nepřiznává jakoukoliv možnost pro existenci jakékoliv této síly do té doby, než se prokáže opak. Proběhlo spousta pokusů a testů, ale pokud výsledek testu není 100% a po mnoha opakování, tak je odsouzen jako neplatný. Pokud učiníme srovnání se studenty, tak pokud chce žák projít do dalšího ročníku musí mít 100% správných odpovědí ve všech předmětech po celý rok a nepřichází v úvahu jediné pochybení. A takto ve všech třídách. A tak i přes výsledky dosahující výsledky 43%, 50% nikdy nebyl žádný úkaz oficiálně uznán, i přesto, že by klasifikace podle škol měla být minimálně "dobrá".

Experimenty psychických sil

Mezi nejznámější pokusy k prokázání parapsychologických schopností se jistě řadí Zenerovy karty, které pomocí šesti různých symbolů prokazují schopnost telepatie. Výsledky se pohybují od 10% do 80% i přesto, že průměr by měl být 100:6(karet) = 16,66667%. Jenže pokud to není 100% v dlouhodobém horizontu, tak je schopnost neuznaná.

Ganzfeldův experiment měl prokázat telepatii či jasnovidectví. Vezměme dva pokusné subjekty a jednomu zavážeme oči, zakryjeme uši a druhá osoba, třeba v jiné místnosti se snaží přenést pomocí myšlenek k první osobě nějakou informaci. Polovina těchto pokusů poskytla signifikantně významné odchylky od normálu a přesto síly nemohli být oficiálně uznané i přes pravděpodobnost tohoto výskytu rovnající se jedna k miliardě. Tuto a i jiné studie jdou lehce dohledat na internetu. Například studie z roku 1985 od profesora Daryl J. Bem a Honortona z Cornellovy univerzity.

Mezi další pokusy se řadí třeba pokus o prokázání existence psychických částic (konkrétně mentiony), které přenášejí tyto síly. Tento pokus probíhal na území Československa pomocí Croodsova mlýnku v laboratoři na VŠCHT v Praze. Na pokusu se podílelo mnoho osobností české psychotronické scény jako Mudr. Václav Vydra, Milan Calábek či Valdemar Grešík pod taktovkou tehdejšího ministra školství Františka Kahudy.

Jistě by se našel experiment, který nesplňuje náročné vědecké požadavky pro maximální nezaujatost experimentu, ale to se určitě nedá říci o všech a ani o aktuálně uznávaných vědeckých objevech nelze o všech tvrdit, že tyto nároky na nezaujatost splňují. Našlo by se desítky oficiálně uznávaných teorií, které nejsou v současné době již platné. Nechci vypisovat konkrétní, takže odkaz za všechny "František Koukolík: Vědci podvádějí čím dál více. Proč a co s tím?" na článek předního vědce a popularizátora vědy F.Koukolíka.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře