Morfická rezonance

0

Morfická rezonance je teorie anglického biochemika a fyziologa rostlin Ruperta Sheldrakeho, která jde proti všem současným vědeckým pojednáním. Podle Sheldrakeho má příroda paměť a vše je obklopené a prostoupené morfickými poli, které obsahují informace o charakteru i aktivitě všech objektů. V podstatě přirovnává přírodu k mozku, kdy chování lze vysvětlit zvykem a je možné ji naučit cokoliv. Což by vysvětlovalo i paranormální jevy jako telepatie, vědomí rostlin, teleportaci a další.

Morfogenetické pole je podle stejné teorie morfické pole živých organismů, kde je uložen charakter, chování i vztahy mezi jinými organismy. Takže obecně má nějaký druh zvířete svůj obecný charakter, ale je možné ho "naučit" cokoliv. Proto se občas setkáváme nebo slýcháváme s netradičním chování některých zvířat. Termín morfogenetické pole se všeobecně používá i v odlišném významu v souvislosti s vývojovou biologií a vývojem embrya v jednotlivé orgány, jedná se však o dvě různé věci, i když stejně označené.

Rupert Sheldrake na podporu své teorie uvádí, krom jiného, i tzv. Vousový paradox, což je známý jev mezi chemiky, kdy krystaly nové chemické látky při prvním pokusu krystalizují výrazně pomaleji, než při dalších. Sheldrake dodává, že vousový paradox je pojmenovaný podle vousů chemiků, kdy ve vousech roznášejí minikrystaly po světě a tím se učí ostatní. Tento paradox nebyl zatím klasickou vědou vysvětlen.

Hypotéza byla poprvé publikována roku 1981, v knize "A New Science of Life", zdroj: Sheldrake.org

Mohlo by se vám líbit

Komentáře