Síla krystalů

0

S hnutím nového věku je spojen náhlý vzestup zájmu o předpokládané léčebné a okultní síly krystalů a drahých kamenů. Jako na mnoha jiných vírách převzatých z magické neboli předvědecké minulosti, ani na tomto není nic nového. V průběhu známých dějin byly krystaly používány jako talismany chránící před zlem nebo se užívaly při věštění či při navození stavu podobném meditaci. Vnitřní světlo, které fascinujícím způsobem probleskuje z broušených diamantů, smaragdů, rubínů a safírů, vždy dalo takovým kamenům hodnotu, která byla daleka jakéhokoli praktického využití. Jejich třpytivá hloubka je tak úchvatná, že v dávných dobách se romantické bohatství měřilo podle množství jejich vlastnictví. Ve vyprávěních jako King Solomon's Mines (Doly krále Šalamouna) (anglického spisovatele devatenáctého století Ridera Haggarda) je považováno utrpení a smrt při hledání drahých kamenů za ospravedlnitelné objevem pokladu a takový objev učiní nálezce navždy bohatým. Bojovalo se kvůli křišťálové pravdě. Drahé kameny mění vědomí.

Mlčky naplňujeme tento netečný tlak minerálové činnosti nadpřirozenou autoritou. Říká se, že díky takovým kamenům se lze podívat do budoucnosti nebo lze uskutečnit romantickou touhu, případně věštci mohou hledat transcendentální vědomosti jako Brahan věštec a spoléhat se jen na svůj "dutý kámen".

Dnes nosí osobnosti jako Tina Turner nebo Shirly Maclaine své "oblíbené" krystaly všude s sebou. V minulosti bylo mnoho říší zničeno těmi, kdo dbali více na vlastní zásoby třpytivých kamenů než na vnější říši nemilovaných lidí, kteří vykrádali paláce a mysleli jen na to, jak vyplenit pokladnice se třpytivými drahocennými poklady.

Od dávných dob byly různým drahokamům připisovány zvláštní kvality. Z okultního hlediska se na každý drahokam pohlíží jako na živou entitu mající odlišné léčebné kvality. O safírech se odedávna říká, že léčí oční nemoci, smaragdy léčí úplavici, rubíny léčí problémy s játry a ametysty hadí uštknutí "pokud se užijí jako přívěšek volně zavěšený na pro vázku ze psích chlupů." Od nepaměti trvaly četné kultury na tom, že krystalické kameny a skály nabízí životní energii.

Co je skutečná pravda? Co jsou krystaly?

Pravidelné geometrické tvary spontánně vytvořené a reprodukující samy sebe v pevných podobách, jsou krystaly příkladem přírodní síly vnitřní organizace. Samozřejmě, že evoluce života na zemi mohla, jak předkládá Glasgowský vědec A. Carins-Smith, obsahovat proces kopírování, který začal nikoli organickou DNA - křehkou molekulou -, ale přes krystalizaci inertní hmoty.

V jílových ložiscích se krystalové vzory vyvíjí a nejen, že opakují novátorskou informaci týkající se určitého ložiska a jeho minerálního obsahu (což vede k získání a zdědění nových vlastností), ale i pokud na ně působí tlak okolí, tuto změnu rovněž opakují. Tento podivný proces by snad bylo možné vysvětlit Sheldrakeovou teorii morfické rezonance.

Glycerín, v osmnáctém století poprvé extrahovaný z přírodního tuku do podoby olejovité bezbarvé tekutiny, odolával všem pokusům krystalizovat se do pevného tvaru. Ale na počátku dvacátého století vzorek glycerínu v barelu, spontánně zkrystalizoval en route (na cestě) z Vídně do Londýna. Chemikové teď mohou zasévat vlastní glycerínové vzorky, které tuhnou při teplotě 18 °C. Dva vědci vyvolávající krystalizaci na jednom glycerínovém vzorku zjistili, že ostatní vzorky krystalizovaly spontánně a dokonce přesto, že byly zapečetěny ve vzduchotěsných kontejnerech. Vypadalo to, jako kdyby ty to vzorky telepaticky reagovaly.

Quartzovým krystalům se vždy přisuzovala zvláštní síla. Stejně tak jako u drahých kamenů, jejich blyštivý vnitřek vstupoval do myslí. Proto okultisté Johnem Deem počínaje a moderními praktiky "krystalové síly" konče, užívali ke komunikaci s andělskými entitami, k vyvolávání léčení v transu krystalů, nebo prostřednictvím "krystalové koule" věštili budoucnost. V roce 1845 baron Karl von Reichenbach prohlásil, že psychotronici vnímají energii vyzařovanou krystaly a magnety. Jeho zjištění, až několikrát opakovaná, byla zamítnuta skeptickými materialisty.

Nicméně všudypřítomnost quartzů v prehistorických megalitech připomíná, že znalost mechanicko-elektrických vlastností krystalů je prastará. Krystaly byly nalezeny v mnoha podobách ve všech typech stojících kamenů a jsou spojovány se "šimravým" pocitem, který vnímají sensibilové, kteří praktikují proutkaření v blízkosti megalitů.

To může vznikat z piezo-elektřiny. Elektrickým nábojem mění kvartz svoji formu nebo zakřivení. Stlačení způsobí elektrický výboj na povrchu. Rychlý a silný tlak (jako třeba kladivem) může vyvolat i několik tisíc voltů. Následná jiskra je schopná zažehnout plynový hořák. Nabití natlakovaného krystalu způsobí oscilaci, jež může produkovat pravidelný tok elektronických nebo mechanických pulsů.

Mnoho kamenných kruhů stojí nad špatnými spojnicemi nebo křižovatkami spodní vody. Proutkaři poznamenávají, že v otevřené krajině blesk udeří vždy přímo nad průsečík dvou nebo více vodních proudů. Některé kruhy a kameny (jako Crickhowell ve Walesu) generují měřitelné pole aktivity. Jiné vydávají infra a ultrazvuky, když je zasáhne stoupající slunce. Krystaly obsažené v kamenech jsou součástí těchto dějů.

Edgar Cayce tvrdil, že věda v Atlantidě byla založená na "krystalové síle" a že Ztracený kontinent se potopil následkem jejího zneužití. Je zajímavé, že západní stěna v Královnině komnatě ve Velké pyramidě, je zaplavena krystaly soli a není známo proč. Sovětský výzkum v šedesátých letech tohoto století tvrdil, že celá Země je obrovský krystal.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře