Kruhy v obilí

0
Kruhy v obilí

Tento jev zůstává záhadným i přes veškeré pokusy zaznamenat či zachytit jej při samotném průběhu. V obilí jsou nacházeny dokonalé kruhy vytvořené horizontálním tlakem (stébla obilí nejsou zlámána) bez důkazu lidského zásahu. Kruhy lze spojit přímými spojnicemi. V oblastech, kde jsou tyto kruhy, byly zřejmě pozorovány UFO, a oblasti jsou bohaté i na megalitické pozůstatky. Nicméně meterolog Dr. Terence Meadden podotýká, že příčinou oněch kruhů jsou vzácné druhy atmosferických vírů.

V roce 1975 si dělník na farmě v Headbourne Worthy v Hampshire povšiml víru točícího se na poli ve směru hodinových ručiček. V roce 1978 našel jeden velký kruh obklopený čtyřmi malými kruhy. Takové kruhy (mající až dvacet metrů v průměru) se začaly objevovat po celé jižní Anglii. Do roku 1990 byly "kruhy v obilí" velkou novinkou. Inženýři Pat Delgado a Colin Adrews, kteří zkoumali tento jev, nenašli žádnou odpověď, která by osvětlila, proč si kruhy rok co rok libují v určitých lokalitách. Tento fakt je často spojován s nevysvětlitelnými silničními nehodami, které se týkají pouze jednoho auta. Nebo se spojují, jako v roce 1987 ve Winterbourne Stoke ve Wiltshire se smrtí pilota proudového letadla Harrier s kolmým startem a přistáváním, který záhadně zmizel poté, co se katapultoval a nechal své letadlo pokračovat v letu. Andrews odebral v jednom z kruhů vzorky půdy a vzal si je domů: poplašné zařízení proti zlodějům v přístřešku, kde umístil vzorky, přestalo fungovat ve 4 hodiny 15 minut odpoledne. Andrews vzal svého psa proti jeho vůli do středu jednoho z kruhů: pes začal zvracet. Bylo slyšet zvuky podobající se elektrostatickým zvukům. Delgado a Andrews věří, že kruhy vytvořily inteligentní síly, ale povaha a účel kruhů jsou neznámé.

Avšak UFO badatelé Jenne Randles a Paul Fuller trvají na tom, že takový výklad je klamný a že "Meadenovy víry" (místní, dočasný vír tvořící se během teplého počasí zpravidla na úpatí kopců) jsou pravděpodobnější příčinou vzniku kruhů v obilí. Farmáři v postižené oblasti Warminster pozorovali vzdušné víry způsobující podobné škody. Pokud tomu tak je, záhada nespočívá v obilí, ale v lidském myšlení a jeho touze věřit v cizí zásahy.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře