Karma, zákon příčinu a následku

Tato východní doktrina hovoří o tom, že každý skutek (a myšlenka) přináší následky. Na materiální úrovni je tato myšlenka podobná víře, že příčina má následky. Ale východní teologie zahrnují do této doktriny i lidský život a etiku, kdežto západní křesťanské dogma z takového zákona věřící vyjímá pomocí Kristova vykoupení. Co to znamená v sociálním chování naznačil Britský královský úřad v Indii během osmdesátých let minulého století. zkoumal totiž počty vražd spáchaných v různých náboženských skupinách a shledal, že počet vražd je mezi křesťanským a muslimským obyvatelstvem (ani jedno nemá teorii o karmě) třikrát větší než mezi hinduisty a pětkrát vyšší než mezi buddhisty. Úřad z toho vyvodil, že křesťané zabíjejí daleko pohotověji, protože doufají, že jim jejich skutek může být prominut. Buddhisté jsou mnohem zdrženlivější, protože věří, že by se jim takový skutek vrátil v příštích životech. Která doktrina je ve větší míře použitelná pro sociální chování (ať už je její metafyzická skutečnost jakákoliv), je třeba nechat na nezávislých soudcích.
Komentáře: Karma, zákon příčinu a následku