FLUDD, Robert (1574-1637)

0

Robert Fludd Jeden z posledních opravdových renesančních mužů. Fludd žil v době, kdy starší hermetické či magické víry ustupovaly novým racionálním vědám. Vášnivě věřil svému magickému učení, trval na Corpus Hermeticum a na dílech připisovaných Hermu Trismegistovi jako na starých originálech a to dokonce i potom, co je v roce 1614 Causabon určil jako díla pokřesťanská.

Fludd byl plodný spisovatel zabývající se širokým spektrem esoterických předmětů, praktikoval paracelsiánskou fyziku a sám se prohlašoval za rosikruciána. Vydal poslední velké dílo pojednávající o "Umění paměti" - systém, v němž předliterární národy po generace přesně uchovávaly v paměti informace, které nebyly nikdy zapsány. Jeho "Divadlo paměti" předvádí, jak přesné konstantní informace se mohou po staletí zapamatovat a uchovat. Tento proces spočívá v umění kontrolované vizualizace. Kniha je dům. Kapitoly jsou místnosti domu. Témata jsou specifickým zařízením každé místnosti. Odstavce, dějové zápletky a věty jsou detaily každé položky v místnosti. Představováním si specifických položek vyvolaných v mysli jsou s nimi pomocí "magické" paměti spojovány texty. Židle je toto, altánek je tamto. Každá materiální položka má symbolickou, vzpomínkovou důležitost.

Robert Fludd Fludd diskutoval s Keplerem, který se mu vysmíval a označoval Fluddovy "obrazy" a "hieroglyfy" neznámého světa ve srovnání s Keplerovými vlastními matematickými formulacemi za nedostatečné vysvětlení. Fluddovi se často vysmívali. Nicméně byl geniální ve vyjadřování své filosofie graficky: jeho hojně ilustrovaná díla jsou i dnes hodna studia.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře