Essejci

0

Toto mystické židovské bratrstvo existovalo v bezprostředně předkřesťanském a raně křesťanském období. Dnes jsou Essejci spojováni s osidlováním Kumránu a s nálezy pergamenových svitků u Mrtvého moře. Essejci věří v nadcházející se objevení velkého Učitele spravedlnosti - Mesiáše. Myšlenka, že Kristus byl Essejec (podobná je essejská nauka Nového zákona) byla rozvinuta Peterem Lemusurierem. Prohlašoval, že celá Kristova světová mise byla okamžitým pokusem o naplnění essejského proroctví, pokusem, který vyšel nazmar, když Kristus na kříži zemřel. Lemesurier tvrdil, že Essejci nepohlíželi na proroctví (spasitelské i jiné) fatalisticky (to je jako na soubor událostí, které se chtě nechtě odehrají, a to díky jednání boha či náhody, které stojí mimo vliv člověka), ale jako na přesně propracovaný plán, který bude naplněn pouze okamžitým činem těch, kteří si jsou vědomi proroctví a chtějí je naplnit.

Tento postoj (ať už je právem přisuzován Essejcům či nikoli) naléhavě klade důležité otázky. Co z našich vlastních reakcí na proroctví Nostradama, Cayce, atd. ohledně celkového kataklyzmatu předpovídá naši bezprostřední budoucnost? Funguje proroctví jako neúprosné předpovídání předurčených událostí (několik málo jich odpovídá tomuto pohledu; většina proroctví se ostudně nenaplní); nebo my sami je naplňujeme, ať už tím, že jednáme v jejich duchu nebo si nevšímáme toho, před čím nás varují nebo co nám slibují.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře