Dutá země

0

Jedna z mnoha podivných nebo spíš okultních myšlenek, které charakterizovaly nacismus, byla představa, že Země je dutá, ale nejen to, ještě navíc představa, že my žijeme uvnitř na konkávním povrchu skalnaté masy, která se rozprostírá do nekonečna a přitom Slunce a Měsíc jsou ve středu tohoto vnitřku.

Nejběžnější představa duté Země však mluví o dírách na severním a jižním pólu, kterými je možné se dostat dovnitř a ve kterých se daří tajným společnostem. Tahle myšlenka je poměrně starého data. Egyptští faraoni se prý mohli dostat do podzemí tajnými tunely pod pyramidami. Řecká mytologie za- se vypráví o tom, jak se Orfeus pokoušel získat svou zemřelou ženu Eurydiku nazpátek z podsvětí. Chaldejský hrdina Gilgameš navštěvuje svého předka Utnapištima v podsvětí. Buddhistický mýtus vypráví o ráji podzemské Agharty.

mapa duté Země

Novější zájem o teorii duté Země začíná v 18. století matematikem Leonardem Eulerem a dr. Edmundem Halleym (Halleyova kometa), kteří tvrdili, že dutá Země zahrnuje tři planety. O století později se hrdinovi americké občanské války Johnu Cleves Symmesovi téměř podařilo získat podporu vlády pro expedici, která měla potvrdit teorii duté Země. Cyrus Read Teed založil náboženství (Koreshismus) právě na tomto základě. Viktoriánský spisovatel Bulwer-Lytton použil tuhle myšlenku (jako ostatně i Verne, Poe a E.R. Burroughs) v románu Coming Race (Přicházející rasa), kde líčí nepřátelskou civilizaci vyšších psychických schopností, která obývá jeskyně pod zemí. Po 1. světové válce německý letec Bender převzal tyto teorie i teorie Američana Marshall B. Gardnera, který v roce 1913 publikoval knihu "dokazující", že Slunce je uvnitř Země a že tlak jeho paprsků nás drží na konkávním zemském povrchu. Bender z toho vytvořil podivnou kosmologii hovořící o tom, že atmosféra se táhne od konkávního povrchu směrem dovnitř ještě 45 mil a řídne až do vakua v centru, kde se nachází Slunce, Měsíc a Fantom Universa - což je koule modravého plynu protkaná jasnými paprsky světla, které astronomové nazývají hvězdami. Mnoho nacistických vůdců této teorii bez legrace, skutečně věřilo.

Spekulace o duté Zemi přežily porážku nacismu. V březnu 1945 publikoval Richard S. Shaver v jednom vydání Amazing Stories (Překvapivá vyprávění americký sci-fi časopis) článek nazvaný "Vzpomínám si na Lemurii". Možná ho ovlivnila novela H. P. Lovecrafta z roku 1936 The Shadow Out of Time (Stín mimo čas). V článku vysvětloval, že jeskyně pod zemským povrchem obývají podlidé (dero), kteří opustili povrch Země před 12 000 lety. Kdysi to byli otroci lemurských pánů teď deroové vycházejí na povrch, aby škodili lidem a působili potíže ve světě. Když v roce 1947 uviděl Arnold "létající talíře" nad horou Mount Rainier a následně vypukla hystérie UFO, Shaver (který údajně navštívil svět deroů) byl ve svém živlu. UFO evidentně nebyli vysláni mimozemšťany, ale vyspělou podzemní rasou, která se dostala na povrch obrovskými děrami na severním a jižním pólu.

Teoriím duté Země se dostalo nového oživení v červnu 1970, kdy Ray Palmer, vydavatel časopisu Flying Saucers (Létající talíře) otiskl fotografie severního pólu zhotovené satelitem ESSA-7 a poskytnuté Úřadem pro vědu o životním pro středí Obchodního oddělení Spojených států. Na jednom ze snímků byla vyfotografována obrovská černá díra na pólu. Palmer trval na tom, že to je ten důkaz o existenci podzemní super rasy a jako další důkaz uváděl rozpory kolem polární expedice zesnulého admirála Richarda E. Byrda (1888-1957). Než se Byrd vydal na let přes Jižní pól v roce 1947, řekl: "Rád bych viděl tu zemi za pólem. Ta oblast za pólem je středem velké neznámé." Tato slova Palmer i jiní využili a argumentovali, že Byrd neletěl přes pól, ale do díry, která je vchodem do "kouzelného kontinentu, je "zemí věčného tajemství" nachází se tam "Duhové město", bujná vegetace, jezera, řeky apod.

Byrd už byl mrtvý, a tak se nemohl špatné interpretaci svých slov bránit. Fanoušky teorie duté Země nevyvedlo z míry ani to, že obraz "díry" na pólu vzniknul z mozaiky satelitních televizních obrázků pořízených během trvalé polární noci, z čehož ve středu vznikla kulatá "díra temnot.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře